Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η διαφορετικότητα των προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.)  PDF
Δέσποινα Σουβαντζή
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) A qualitative - quantitative study of water and environmental pollution at the broader area of the Mygdonia basin, Thessaloniki, N. Greece  PDF
Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Ν. Μυλόπουλος, Κων. Κατιρτζόγλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) The use of Digital Elevation Models (D. E. M.) and Geographic Information Systems (G. I. S.) in geological mapping : a case study in the Southern Vermio mountain (SW Macedonia, Greece)  PDF
Αθανάσιος Ουζούνης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διδάσκοντας γεωγραφία στο δημοτικό σχολείο - μια θεώρηση της διδακτικής προσέγγισης μέσα από το βιβλίο της γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του δημοτικού = Teaching geography at the elementary school - a teaching approach through the new geography book for the 5th class of elementary school  PDF
Β. Περάκη, Α. Χ. Ρόκκα, Λ. Γαλάνη, Γ. Κατσαρός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Forty years geographic fieldwork in Greece  PDF
H. Riedl
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεταβολές των ακτών της Αιγιαλείας λόγω κυματικής δράσης = wave - induced changes along the coast of Aigialeia (Greece)  PDF
Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ιεραρχική και δομική αναπαράσταση υδρογραφικών προτύπων στο σύστημα DPA-PC  PDF
Δ. Αργιαλάς, Ε Ρούσσος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η Ευξεινική λεκάνη του Αιτωλικού σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Έρευνα παγετώδων αποθέσεων με τη μέθοδο της φωτογεωλογίας  PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προβλήματα ευστάθειας των φυσικών πρανών στο Μεσοχώρι Καρπάθου.  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Χ. Σαχπαζή-Μαραμάνος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια περιοχή Πάχης Μεγάρων- Ισθμου Κορίνθου και μελέτη των ανθρωπογενών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης, Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Περιφερειακός πληθυσμιακός σχεδιασμός η περίπτωση της Ελλάδας= Regional population planning the case of Greece  PDF
Γ Τζαφέτας, Ι Τζούγιας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Οικολογική σήμανση (Ecolabelling) γεωγραφικών περιφερειών και τόπων Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου, Α. Ξανθούλη, Ν. Κάτσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ταξινόμηση των ακτών της τέως λίμνης Κάρλας = Coastal types of the former lake Karla Περίληψη  PDF
Α. Παλικαρίδου, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Βαβλιάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διαχείρηση δικτύου τραπεζών με την χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών  PDF
'Αγγελος Μιμής, Λάμπρος Καφίδας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στοίχεια σύγκρισης της Αθήνας με Ελληνικές και Ευρωπαικές πόλεις μέσω κατάλληλων δεικτών χωρικής ανάπτυξης = Elements of comparison of Athens with Greek and European cities through suitble indicators of territorial development  PDF
Μ. Αγγελίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρική ανάλυση της συλλογής αποβλήτων (ΑΑΣΑ) στην Ελλάδα = Spatial analysis of the recyclable municipal solid waste (RMSW) collection in Greece  PDF
Αθανάσιος Ιωάννου, Κάτια Λαζαρίδη, Σταμάτης Καλογήρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αστικά πλεονεκτήματα και ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη: Μια εμπειρική διερεύνηση = Urban advantages and SMEs competitiveness in southeastern Europe: An empirical investigation  PDF
Θεόδωρος Μεταξάς, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαδικασίες χωρικού 'εξευγενισμού' στην Αθήνα: Αναζητώντας το κοινωνικό τους αποτύπομα την περίοδο 1995-2001  PDF
Θ. Μαλούτας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμπεράσματα από τη χρήση του SRTM DEM σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας = Intergration of a SRTM DEM covering the greek territory  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Σκιάνης, Δ Βαϊόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο ρόλος της γεωστατιστικής για την αποτύπωση της πιεζομετρίας των υδρογονανθράκων και των υπόγειων νερών σε περιοχές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίων. Η περίπτωση της λίμνης Κουμουνδούρου ασπρόπυργου Αττικής = The role geostatistics for the impression of piezometric of hydrocarbons and underground waters in areas of petroleum refinement. the case of lake Koumoundourou  PDF
Θ. Μιμίδης, Σ. Ρίζος, Μ. Ψυχογιού, Α. Σγουμποπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε τρεις λεκάνες της ΒΔ Πελοποννήσου με τη χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας = Soil erosion estimation with with the universal soil loss equation: a case study of three hellenic basins, NW Peloponnese, Greece  PDF
Μ. Παγώνας, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  PDF
Βασιλική Κατσούλη, Αικατερίνη Μαραγκίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα στην παράκτια περιοχή Αν. Μακεδονίας και Θράκης = Environmental problems on the coastal zone of East Macedonia - Thrace, Greece  PDF
Π. Δελημάνη, Γ. Σ. Ξειδάκης
 
201 - 225 από 416 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.