Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (2007)Πρόεδρος: Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.


Αντιπρόεδρος: Παυλίδης Σπύρος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Γενικός Γραμματέας:
Αλεξόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ταμίας:
Μωραϊτη Ευγενία, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.

Ειδικός Γραμματέας:
Γαλανάκης Δημήτρης, Δρ Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.

Έφορος:
Φουντούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη:
Γεωργίου Χαράλαμπος, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.
Ιωακειμ Χρυσάνθη, Δρ Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.
Κίλιας Αδαμάντιος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

Χορηγοί

Η δημιουργία, προσθήκη και διαχείριση νέων δεδομένων, γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος".