Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας "Πλανήτης Γη: γεωλογικές διεργασίες και βιώσιμη ανάπτυξη" (12ο : 19-22 Μαΐου 2010 : Πάτρα)
International Congress of the Geological Society of Greece "Planet Earth: geological processes and sustainable development" (12th : 2010 May 19-22 : Patras)

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος = Prologue
Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
xv-xx
Περιεχόμενα = Contents
Ανώνυμο
PDF
xxi-xxxvii
The "anthropocene" in the Mediterranean
Χ. Σ. Ζερεφός
PDF
1-6
Climatic changes: anthropogenic influence or naturally induced phenomenon
Α. Ε. Φώσκολος
PDF
8-31
Geophysical studies and tectonism of the Hellenides
Ι. Π. Μακρής
PDF
32-45
Intermediate term earthquake prediction based on interevent times of mainshocks and on seismic triggering
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης
PDF
46-68
Groundwarer resources management in arid countries
R. Rausch, C. Schuth, Α. Καλλιώρας
PDF
69-70
Major paleogeographic, tectonic and geodynamic changes from the last stage of the Hellenides to the actual hellenic arc and trench system
Δ. Παπανικολάου
PDF
71-85
The status of stratigraphy in the 21st century
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
86-91
The forgotten geographic and
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
PDF
92-104
Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
105-107
Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
105-107
Atlantis in Spain. Part II: The case of prehistory Athens
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
108-117
Atlantis in Spain. Part III: Removing the misunderstantings
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
118-125
Atlantis in Spain. Part IV: The concentric city and its geological significance
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
126-137
Atlantis in Spain. Part V: Atlantis' location
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
138-146
Atlantis in Spain. Patr VI: The end of Atlantis
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
PDF
147-158
Geodiversity and sustainable development: geoparks- a new challenge for research and education in earth sciences
Νικόλαος Ζούρος
PDF
159-168
An analysis of geological textbooks, at 1830-1930
Κ. Μακρή, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Ν Καστάνης
PDF
169-175
The contribution of marine geology to the socio-economic development of Greece : marine resources, infrastructure, environment sustainability, cultural heritage. A brief account of the 30 years contribution of the laboratoryof marine geology and physical oceanography
Γ. Φερεντίνος
PDF
176-182
Engineering geological behaviour of heterogeneous and chaotic rock masses
Γ. Τσιαμπάος
PDF
183-195
Springs (classification, function, capturing)
Γεώργιος Χ. Σούλιος
PDF
196-215
Eatthquakes and preventive measures
Κ. Χ. Μακρόπουλος
PDF
216-223
Energy resources of Greece: facts and myths
Κ. Χρηστάνης
PDF
224-233
Medical geochemistry a key in the precautionary measures against the development of cancer and other diseases
Σωτήριος Π. Βαρνάβας
PDF
234-246
Wandering about mineralogy and petrology
Χρήστος Γ. Καταγάς
PDF
247-262