Τόμ. 27 (1991)

Οι εργασίες του τόμου αυτού ανακοινώθηκαν σε επιστημονικές συνεδρίες της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας το 1991 (Γεωενημέρωση, Νο 12, 14). Εκτυπώθηκαν το 2002μ ν=με την εκδοτική και οικονομική συνδρομή του Εθνικού Κέντριυ Θαλασίων Ερευνών.

Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα του τόμου προσφέρθηκαν ευγενώς προς δημοσίευση σε αυτόν τον ιστότοπο (29/11/2021) από το Δρ Αθανάσιο Γκανά, πρόεδρο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Πίνακας Περιεχομένων

[Εισαγωγικά 27ου τόμου]
. Ανώνυμο
PDF
Ιωάννης Β. Διαμαντής, Δημήτριος Κωνσταντινίδης
PDF
Χρ. Πεταλάς, Ιωάννης Β. Διαμαντής
PDF
Αποτελέσματα μελέτης των φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών των καρστικών πηγών του Φαλακρού όρους - Δράμα = Results of the study of physico-chemical parameters of waters of karstic springs of Falakron Mt. - Drama.
Α. Δημάδης
PDF
Ιωάννης Β. Διαμαντής, Θ. Τζεβελέκης
PDF
Ι. Φουντούλης, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Σ. Γ. Λόζιος, Ε. Κ. Λόγος, Χ. Ι. Σίδερης
PDF
Βασιλική Σκουρτσή-Κορωναίου, Βασίλης Τσελεπίδης, Β. Πετρίδου-Νάζου
PDF
Βασίλης Τσελεπίδης, Nicolaos Solakius, Α. Μαυρίδης
PDF
Ηλίας Γερολυμάτος, Ιωάννης Κοϊνάκης
PDF
Παν. Ηλίας, Κ. Παντουλάς, Μ. Πλυτάς
PDF
Απ. Ι. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Π. Λέκκας
PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ε. Λάγος, Αθανάσιος Γκανάς, Α. Κοκορομύτης, Ε. Σπυρίδωνος
PDF
Περιεχόμενα [του τόμου 27 (1991)]
. Ανώνυμο
PDF

Πλήρη πρακτικά

. .
PDF