Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geological solutions concluded by petroleum geochemical data in western Greece Περίληψη  PDF
Ν. Ρηγάκης, Βασίλης Καρακίτσιος, Φ. Μαρνέλης, Σπ. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Investigation and mitigation of a failure at the Taxiarches canal of Mornos aqueduct Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Δ. Βακίρης, Β. Γ. Σούλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Remote sensing techniques as a tool for detecting water outflows. The case study of Caphalonia island Περίληψη  PDF
Μαριάνθη Στεφούλη, Ε. Βασιλείου, Ε. Χάρου, Ν. Σταθόπουλος, Α. Περράκης, Πάρης Γιαμπούρας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The earthquake intervent time distribution along the Hellenic subduction zone Περίληψη  PDF
Γεώργιος Παπαδάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Γ. Μίχας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Removal of malachite green dye from aqueous solutions by diasporic greek raw bauxite Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Α. Παπαδόπουλος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Δ. Βογιατζής
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Definition of inferred faults using 3D geological modeling techniques: a case study in Tympaki basin in Crete, Greece Περίληψη  PDF
Γ. Παναγόπουλος, Ε. Γιαννακάκος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Εμμανουήλ Στειακάκης, Π. Σουπιός, Αντώνης Βαφείδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Assessment of the susceptibility of the coast of Astypalaea island (S.E. Aegean sea) to sea-level rise Περίληψη  PDF
Μαρία Παπούλια, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Κ. Γκάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Environmental- hydrogeological investigations on the clay deposits in the broad area of Mesologgi - Aitoliko lagoons  PDF
Ελένη Ζαγγανά, Ι. Λεμεσιός, Σ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Κατσάνου, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) "Extractive industries transparency initiative-EITI" outlook on the explotation of Albanian mineral resources Περίληψη  PDF
Ar. Shehu, Ag. Shehu
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Rockfalls: influence of rock hardness on the trajectory of falling rock blocks Περίληψη  PDF
Π. Αστερίου, Χ. Σαρόγλου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Changes in flood mortality during the last 50 years in Greece Περίληψη  PDF
Μ. Διακάκης, Γεώργιος Δεληγιαννάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Resistivity investigation for well-site definition around Barika village, Southeast Sulaimany city Iraqi Kurdistan region Περίληψη  PDF
F. A. Ghaib, H. Abdulla, H. Anwar
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Palaeobotanical study of Polichnitos region, southern part of Lesbos island, Greece (preliminary results on angiosperm wood) Περίληψη  PDF
Δ. Μαντζούκα, J. Sakala, Z. Kvacek, Βασίλης Καρακίτσιος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) The genetic hypothesis of the uraniferus mineralization, eastern Chalkidiki (Northern Greece)  PDF
Δημήτριος Περσιάνης, Ι. Κατσίκης, Δ. Ε. Καραγεωργίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Investigation of the formation of speleothems in the Agios Georgios cave, Kilkis (N.Greece)  PDF
Α. Αντωνέλου, Β. Τσικούρας, Δ. Π. Παπουλής, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Applying artificial neural networks in slope stability related phenomena Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Α. Γ. Μπενάρδος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Developing an interactive application embodied in the geosciences educational procedure Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Μ. Περράκη, Ι. Ηλιά
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Flood and groundwater management for the mountain plateau of Omalos based on geoinformatics techniques Περίληψη  PDF
Ν. Ν. Κουργιαλάς, Γ. Π. Καρατζάς
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Synthesis and characterization of four new Halloysite - TiO2 nanocomposites Περίληψη  PDF
Δ. Παπούλης, S. Komarneri, Σ. Τόλη, Δ. Παναγιωταράς, Σ. Μπακάλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Climatic vs tectonic control on the early late Miocene tectono-stratigraphic deposits of the pre-apulian zone, Western Greece Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) CO2 content of greek lignite: the case of Proastio lignite deposit in Ptolemais basin, Northern Greece  PDF
Α. Μεταξάς, Α. Ν. Γεωργακόπουλος, , Γ. Παπανικολάου, Ελισσαίος Δ. Καραγεώργιος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Coal deposits of Turkey: properties and importance of energy demands Περίληψη  PDF
R. G. Oskay, H. Inaner, A. I. Karayigit, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Stabilization of the limestone escarpment of the skete of Osios Nikanoras under wet conditions due to future filling of the Ilarion dam's reservoir Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Ε. Κολαϊτη
 
76 - 100 από 500 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.