Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Medical geochemistry a key in the precautionary measures against the development of cancer and other diseases  PDF
Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Municipal wastewater treatment with bentonite from Milos island, Greece  PDF
Άννα Ι. Μπουρλίβα, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Νικόλαος Χ. Αποστολίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Combustion and leaching behavior of trace elements in lignite and combustion by-products from the Mugla basin, SW Turkey  PDF
Μ. Φωτοπούλου, Γ. Σιαβάλας, H. Inaner, Κ. Κατσάνου, Νίκος Ι. Λαμπράκης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Ameliorating the spatial resolution of Hyperion hyperspectral data. The case of Antiparos island  PDF
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Ε. Γιώτη, Γ. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Assessment of the vulnerability degree of different lithological formations in the catchment area of Agia Eirini gorge, Western Crete  PDF
Α. Βιζουρά, Ε. Λυκούδη, Ε. Σπυρίδωνος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Sea surface topography in the gulf of Patras and the southern Ionian Sea using GPS  PDF
Σ. Λυκουργιώτης, Σ. Στείρος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Tectonodesimentary significance of the Messinia conglomerates (SW Peloponnese, Greece)  PDF
Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος, Ε. Καμπέρης, Σ. Σωτηρόπουλος, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part III: Removing the misunderstantings  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Comparative fourier transform infrared and X-ray powder diffraction analysis of naturally occurred K-feldspars  PDF
Ε. Θεοδόσογλου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Τ. Ζορμπά, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) New metallogenetic concepts and substainability perspectives fo non-energy metallic minerals in Central Macedonia, Greece  PDF
Νίκος Δ. Αρβανιτίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geochemical study of the urban ans suburban area of Nafplion city, Argolidha prefecture, Hellas  PDF
Σ. Τάσσιου, Ε. Βασιλειάδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) The "anthropocene" in the Mediterranean  PDF
Χ. Σ. Ζερεφός
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.