Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Groundwater quality of the Ag. Paraskevi/Tempi valley karstic springs- application of a tracing test for research of the microbial pollutio (Kato Olympos/NE Thessaly)  PDF
Γεώργιος Ν. Σταμάτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) New proposed GSI classification charts for weak or complex rock masses  PDF
Π. Β. Μαρίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Selection of the path of the Eupalinos aqueduct at ancient Samos on the basis of geodeticand geological/geotechnical criteria  PDF
Στάθης Στείρος, Β.Α. Κοντογιάννη
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Sedimentological and geochemical characterization of Holocene sediments, from Aikes lagoon, Zakynthos island, Western Greece  PDF
Π. Αβραμίδης, Δ. Παναγιωταράς, Δ. Π. Παπουλής, Νικόλαος Κοντόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Comparison of sampling techniques for isotopic analysis of shallow marine carbonates  PDF
Δ. Ψωμιάδης, Ε. Δοτσίκα, Κ. Αλμπανάκης, Ν. Ζήση, Δ. Πουτούκης, Α Λαζαρίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Relationship between the transmissibility of the ''Athens Schists'' and the percentage of their competent rock component  PDF
Γ. Δ. Κούνης, Κ. Γ. Κούνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Rock slope stability problems in natural sightseeing areas - an example from Arvanitia, Nafplio, Greece  PDF
Κ. Λουπασάκης, Δ. Γαλανάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Environmental planning of abandoned quarries rehabilitation - a methodology  PDF
Ελεονώρα Χάγιου, Γαρυφαλιά Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Calcareous nannofossil biostratigraphy of Langhian deposits in Lefkas (Ionian Islands)  PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Mineralogy of chromitite, Bulqiza ultramaficmassif, albanian ophiolitic complex  PDF
A. Cina
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) The application of environmental magnetism techniques for pollution assessment in urban and suburban areas in Greece: state of the art and case studies  PDF
Ι Ζανανίρι, Δ. Κοντοπούλου, S. Spassov
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Περιεχόμενα = Contents  PDF
Anonymous
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.