Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Urban geochemical studies in Europe  PDF
Α. Δημητριάδης, M. Birke, J. Locutura, A. B. Bel-lan, M. Duris,
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Microseismicity and seismotectonic properties of the Lefkada - Kefalonia seismic zone  PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Καραμάνος, Δ. Α. Κεμεντζετζίδου
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Radon changes along main faults in the broader Aigion region, NW Peloponnese  PDF
Κ. Κατσάνου, Κ. Στρατικόπουλος, Ελένη Ζαγγανά
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Neotectonic study of urban and suburban Nafplio area (Argolida- Greece)  PDF
Χρίστος Γεωργίου, Δ. Γαλανάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geomythological approach of Asopos river (Aegina, Greece)  PDF
Ι. Μαριολάκος, Δ. Θεοχάρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Wandering about mineralogy and petrology  PDF
Χρήστος Γ. Καταγάς
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Contribution of lignite in the greek economy  PDF
Δ. Ε. Καραγεωργίου, Α. Μεταξάς, Δημήτριος Δημητρίου, Ε. Αραπογιάννης, Γ. Βαρβαρούσης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Implementation of a non-splitting formulation of perfectly matched layer in a 3D- 4th order staggered- grid velocity- stress finite- difference scheme  PDF
Α. Α. Σκαρλατούδης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Landslide susceptibility mapping of the northeastern part of Achaia prefecture using analytical hierarchical process and GIS techniques  PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Research projects to study the sea floor and sub-bottom sediments funded by the recent European commission framework programs: the I.G.M.E.participation  PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Ευρετήριο ονομάτων = Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part IV: The concentric city and its geological significance  PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.