Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ανάπτυξη ενεργών ρηγμάτων στον Κορινθιακό κόλπο = Growth of faults within the gulf of Corinth  PDF
Β. Ζυγούρη, Σ. Βέρροιος, Σ. Κοκκάλας, Π. Ξυπολιάς, Ιωάννης Κουκουβέλας, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Applying the INQUA scale to the Sofades 1954, central Greece, and structural effect implications  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Δυνατότητες αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας = Utilization of geothermical fluids in the soussaki field, Ag. Theodoroi, Corinth Area  PDF
Μιχαήλ Δ. Φυτίκας, Ν. Ανδρίτσος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Data base development and evaluation of earthquake damage reports under the seisimpact - thes system  PDF
Π. ΣαββαΪδης, Ι. Δούκας, Θ. Χατζηγώγος, Ι. Ν. Τζιαβός, Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Γ. Δρακάτος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Magnitude scales in Central Greece  PDF
Γ. Καβίρης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Seisimpact - thes : a scenario earthquake affecting the built environment of the prefecture of Thessaloniki  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Θ. Μπενετάτος, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαϊδης, Α. Α. Πάνου, Ι. Ν. Τζιαβός, Π. ΣαββαΪδης, Θ. Χατζηγώγος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ανατολική Κορινθία : Δομή κκαι χαρακτηριστικά ενός ενεργού γεωλογικού περιβάλλοντος = Eastern Corinthia : structure and characteristics of an active geological enviroment  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Λειβαδίτη, Α. Μέττος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Miscolation vectors for the Tripoli seismic array, Greece, and structural effect implications from backazimuth and slowness residual analysis  PDF
Μ. Πιρλή, Ε, Πιρλής, Ν. Βούλγαρης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η διαχείριση του αρδευτικού νερού στην Κορινθία = Irrigation water management in Korinthia prefecture  PDF
Π. Γεωργίου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Installation and preliminary results from a small aperture seismic array in Tripoli, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, Ν. Βούλγαρης, Ι. Αλεξόπουλος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Distributed earthquake focal mechanisms in the Aegean Sea  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Χριστόφορος Μπενετάτος, Ζ. Ρουμελιώτη
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A tool for collecting, querying and mining macroseismic data  PDF
Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Μαρκέτος, Υ. Θεοδωρίδης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Κατολισθητικά φαινόμενα στο νομό Κορινθίας. Οι περιπτώσεις των δρόμων Αλεποχωρίου - Σχίνου, Ξυλόκαστρου - Τρικάλων και του οικισού Χαλκειού = Slope failures in Corinthos county. The cases of Alepoxori - Sxinos road , Xilokastro - Trikala road and xalkio village  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Regional and teleseismic event detection capability of the small-aperture Tripoli seismic array, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, J. Schweitzer
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου από την αρχαιότητα έως σήμερα = Water supplies in Korinthos town from the past until now  PDF
Ε. Πανά, Κώστας Βουδούρης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods  PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake/noise discrimination and estimation of P-S phases based on wave characteristics  PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Application of 3 - D velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms : application to the Mygdonia basin (Northern Greece)  PDF
Ο. Χ. Γαλάνης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η διαχρονική εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου σε διεθνές γεωλογικό εργαστήριο : ιδιαίτερη αναφορά στην Πέραχωρα Λουτρακίου = The gulf of Corinth as an international geological laboratory : the case of Perachora Peninsula  PDF
Ε. Ζανανίρι, Παναγιώτης Τσόμπος, Α. Δ. Φωτιάδης, Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Toward a joint catalogue of recent seismicity in western Greece : preliminary results  PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Αθανάσιος Γκάνας, Ε. Σώκος, Π. Πέτρου, Α. Σερπετσιδάκη, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Source parameters estimation from broadband regional seismograms for aerthquakes in the Aegean region and the Gorda plate  PDF
Α. Αγάλος, Π. Παπαδημητρίου, Ν. Βουλουμάνος, Μ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic observations with broadband instruments as Santorini volcano  PDF
Α. Κωλαϊτης, Π. Παπαδημητρίου, Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Historical earthquakes in the region of Lefkada Island, Ionian Sea - Estimation of magnitudes from epicentral intensites  PDF
A. Fokaefs, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους Μ 6.7 των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2006 : μηχανισμοί γένεσης και μοντέλο ολίσθησης με τη χρήση τελεσεισμικών δεδομένων = The 8 January 2006, M 6.7 intermediate depth Kythera earthquake : focal mechanism of the mainshock and slip distribution model using teleseismic waveforms  PDF
Χριστόφορος Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
1 - 25 από 68 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.