Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Kimmeridgian-Tithonian shallow-water platform clasts from mass flows top of the Vardar/Axios ophiolites Περίληψη  PDF
Γ. Κωστάκη, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, H. J. Gawlick, F. Schlagintweit
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Quantitative analysis of deformation along the fault Damage Zone the Klimatia Thrust ( Nw Greece, Ionian Zone )  PDF
Α. Κωστακιότη, Π. Ξυπολιάς, Σ. Κοκκάλας, Τ. Δούτσος
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Geological, geomorphological and tectonic structure of NE Attica and Seismic hazard im;lications for the northern edge of the Athens plain  PDF
Δ. Παπανικολάου, Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Γεωχημεία, γένεση και παραμόρφωση των ερκυνίων γρανιτικών πετρωμάτων της Πελαγονικής στην οροσειρά του Βορά (Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα)  PDF
Α. Αυγερινάς, Δ. Κίλιας, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Uniaxal compressive strength, dry unit weight and fracture patterns of ultrabasic rocks in Othrys mountain (Central Greece) : correlations and evaluation.  PDF
Κ. Διαμαντής, Θ. Καραμουσάλης, B. Αντωνίου, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις σε καρστικές γεωμορφές των ορεινών όγκων Παρνασσού, Ελικώνα, Γκιώνας (Ελλάδα).  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Θ. Μπέλλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Nappe structure of the North Sporades ( Greece ) : on the geological evolution of Alonnisos Island  PDF
Volker Jacobshagen, Δ. Ματαράγκας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Late- and post- miocene geodynamic evolution of the Mesogea basin (east Attica, Greece) : Constrains from sediments petrography and structure  PDF
Ε. Μπόσκος, A. Krohe, Α. Διαμαντόπουλος, Ι. Βαζιώτης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) The basement faults system in the northwestern Arabian plate, Jordan  PDF
A. Al-Zoubi
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Identifying fault activity in the central Evoikos gulf (Greece)  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Δ. Γαλανάκης, Χ. Γεωργίου, Ι. Γ. Μπασκουτάς
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Patterns and conditions of deformation in the Plattenkalk Nappe, Crete, Greece : a preliminary study  PDF
Κ. Φασσούλας, J. M. Rahl, J. Ague, K. Henderson
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Stress interaction between thrust faults along the Hellenic arc (Greece)  PDF
Α. Δ. Μεσσίνη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Ι. Βασκούτας
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Tectonic geomorphology of escarpments : the cases of Kompotades and Nea Anchiakos faults  PDF
Ε. Ζοβόλη, Ε. Κωνσταντινίδη, Ιωάννης Κουκουβέλας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Review and new data on uplift rates at the W termination of the Corinth rift and the NE Rion graben area (Achaia, NW Peloponnesos)  PDF
Ν. Παλύβος, D. Sorel, F. Lemeille, M. Mancini, D. Pantosti, R. Julia, , Μ. Β. Τριανταφύλλου, Martini P.M. De
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Μαγματική τοποθέτηση των οφειολίθων της Βορειοδυτικής Ελλάδας  PDF
Jan H. Brunn, Ι. Αργυριάδης, Ι. Αργυριάδης, J. Braud
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Implications of the correlation of the Hellenic Nappes in sw Aegean : the geological structure of the archangelos region, Rhodes island  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος., Ε. Σκούρτσος
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Morphotectonic analysis in the Eliki Fault Zone ( Gulf of Corinth, Greece )  PDF
Σ. Βέρριος, Β. Ζυγούρη, Σ. Κοκκάλας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) COST Action 625 results: monitoring of Kaparelli fault, 2003-2006  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Γ. Δρακάτος, J. Bosy, L. Petro, B. Kontny, M. Sterez, Ν.Σ. Μελής, S. Cacon, Μ. Παπανικολάου, Α. Πιρεντής, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) The presence of Vari - Kirou Pira unit at Panion Hill (Se Attica, Greece )  PDF
Ε..Κ. Μπάση, Κ. Σούκης, Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Neotectonic basin evolution Central- Eastern Minland Greece : an overview  PDF
Χ. Κράνης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Geodetic evidence for active uplift of the Olymbus MT, Greece  PDF
Σ. Στείρος, Π. Τριανταφυλλίδης, Α. Χασάπης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Magma intrusion in "Proto- caldera Caldera" systems: example from the Nisyros volcano  PDF
Δ. Ζούζιας, K. St.Seymour
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Tectonic evolution of the betic cordillera : an overview  PDF
F. M. Alonso-Chaves, J. I. Soto, M. Orozco, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Μάρκος Δ. Τρανός
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Neogene tectonic rotations in the vicinity of the north Aegean trough : new palaeomagnetic evidence from Athos and Samothraki (Greece)  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ι Ζανανίρι, A. Michard, H. Feinberg, Α Ατζέμογλου, J.-P. Pozzi, Φ. Βοιδομάτης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Contrasting geometry between alpine and late - to post - alpine tectonic structures in Anafi Island ( Cyclades )  PDF
Κ. Σούκης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
1 - 25 από 46 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.