Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Designation of geosites- proposals for geoparks in Greece  PDF
Ειρ. Θεοδοσίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological mapping in the urban and suburban region of Nafplion city (Argolis, Greece)  PDF
Ε. Αποστολίδης, Α. Κουτσουβέλη
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Development of lignite in Crete. Comparison of basins, possibilities of exploitation  PDF
Δ. Ε. Καραγεωργίου, Α. Μεταξάς, , Γ. Παπανικολάου, Α. Ν. Γεωργακόπουλος, Κ. Βρεττός
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Landslide movements related to precipitation. Analysis of a statistical sample from the Greek area  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Π. Θ. Ναστός, Δ. Χαλκιάς, Δημήτριος Τσάγκας, Δ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Corellation of late triassic and early jurassic lofer- type carbonates from the Peloponnesus peninsula, Greece  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Β Κωστοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) On the occurrence of a volcanic ash layer in the ylokastro area, north Peloponnesus, Greece: mineralogy and geochemistry  PDF
Χ. Βασιλάτος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Earthquake- induced rockfalls in Santomeri village, Western Greece  PDF
Σ. Λαϊνάς, Σ. Κουλούρης, Σ. Βαγενάς, Ν. Δεπούντης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geotrails in Greece  PDF
Ειρ. Θεοδοσίου, Ε. Αθανασούλη, Ν. Επιτρόπου, Ζ. Τζανικιάν, Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ, Ε. Νικολάου, Δ. Παπανίκος, Π. Πάσχος, Σ. Παυλίδου, Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Preliminary results regarding the rock falls of December 17, 2009 at Tempi, Greece  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γ. Παπαθανασίου, Κ. Βουβαλίδης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Petrological investigation of carbonate rocks from the Ionian zone (Etoloakarnania, western Greece)  PDF
Π. Μπουρούνη, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Flood history analysis and its contribution to flood hazard assessment. The case of Marathonas, Greece  PDF
Μ. Διακάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Buildings' damage at Horemi village, Arcadia, Greece: evaluation of the geotechnical conditions at shallow depths  PDF
Μ. Κυνηγαλάκης, Δ. Κανάρης, Ν. Νικολάου, Β. Α. Κοντογιάννη
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue  PDF
Α. Καρακωνσταντής, Π. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Compilation of a unified and homogeneous aeromagnetic map of the Greek mainland  PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Η. Δ. Κράνης, Π. Κάρμης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Moderate magnitude earthquake sequences in Central Greece (for the year 2008)  PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Telemetry network for monitoring quality of irrigation water in Kavala (N. Greece)  PDF
Ι. Μερτζανίδης, Β. Ζιάννος, Κ. Τσομπανόγλου, Ε. Κοσμίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) The anthropogenic changes in the geological environment in the South of East Siberia  PDF
E. A. Kozyreva, V. A. Khak
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) A new late Pleistocene mammal locality from western Crete  PDF
Γ. Ηλιόπουλος, H. Eikamp, Κ. Φασσούλας
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Benthic foraminifera associated with the zooxanthellate coral cladocora in the Pleistocene of the Kosisland (Aegean Sea, Greece): sea level changes and palaeoenvironmental conditions  PDF
Χ. Δρίνια, Ε. Κ. Κοσκερίδου, Α. Αντωναράκου, Ε. Τζωρτζάκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Magma generation and mixing in the earliest volcanic centre of Santorini (Akrotiri peninsula). Mineral chemistry evidence from the Akrotiri pyroclastics  PDF
Κ. Π. Κιτσόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological aspects for the microzonation of the city of Volos, Greece  PDF
Α.Α. Αντωνίου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Energy resources of Greece: facts and myths  PDF
Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Digital engineering geological map of the Athens prefecture area and related database management system  PDF
Μ. Κυνηγαλάκης, Ν. Νικολάου, Ι Καρφάκης, Α. Κουτσουβέλη, Eleftheria Poyiadji, Λ. Πυργιώτης, Γαρυφαλιά Κωνσταντοπούλου, Μ. Μπελλάς, Ε. Αποστολίδης, Κ. Λουπασάκης, Ν. Σπανού, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Slope instability monitoring by space- borne sar interferometry: preliminary results from Panachaico mountain (Western Greece)  PDF
Ι. Παρχαρίδης, Μ. Φουμέλης, Π. Κουρκούλη
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Imaging seawater intrusion in coastal zone of Kavala (N. Greece) with electrical resistivity tomography  PDF
Ι. Μερτζανίδης, Ν. Α. Οικονόμου, H. Hamdam, Αντώνης Βαφείδης
 
1 - 25 από 262 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.