Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Stergios Mintzaridis (Μηντζαρίδης Στέργιος)
Βιβλιοθηκάριος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

Βιβλιοθήκη Θεόφραστος
Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη

54124, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο: 231 0 998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Stergios Mintzaridis (Μηντζαρίδης Στέργιος)
Τηλέφωνο: 231 0 998582
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr