τ.9 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1967)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Η γνώμη της συντάξεως = L'opinion de la redaction
Ανώνυμο
PDF
59-61
Το σπήλαιον "Κερά Σπηλιώτισσα" Βρυσών Κυδωνίας : αριθμ. μητρ. Ε.Σ.Ε., Σ.Κ.Κ. 74 = La grotte "Kera Spiliotissa" a Vrysses de Kydonia
Ι. Τσιφετάκης
PDF
61-68
Σπηλαιολογικές έρευνες στην περιοχή Αγ. Κηρύκου Ικαρίας = Recherches speleologiques autour de St. Kirykos (Ikaria)
Άννα Ι. Πετροχείλου
PDF
69-80
Νέες ανακαλύψεις εις το σπήλαιον Αλεπότρυπα Δυρού Μάνης = Nouvelles decouvertes dans la grotte Alepotrypa de Diros
Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος
PDF
81-82
Ανακάλυψις βραχογραφιών εις την Αλεπότρυπα = Decouverte de peintures rupestres a Alepotrypa de Diros
Ανώνυμο
PDF
82
Έκτακτοι εισφοραί υπερ της Eλληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Contributions volontaires pour la SSG
Ανώνυμο
PDF
83
Στατιστική σπηλαίων της Κρήτης = Statistique des grottes Cretoises
PDF
84-85
Καταχώρισις σπηλαίων εις το σπηλαιολογικό μητρώον = Inscription de grottes dans l' index general des grottes
Ανώνυμο
PDF
86
Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Ηρακλείου
Ανώνυμο
PDF
87-90
Εισαγωγή - Περιεχόμενα
Ανώνυμο
PDF
000
Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας : (πληροφορίες)
Ανώνυμο
PDF
90a