τ.21 (1993-1994)

5th International Congress of Hellenic Spereological Society "Cave Development, Evolution and Environment"
European Conference

"Sub-surface Water Development, Uses, Protection" As Part of the "Sub-terranean Europe, Envirnmental awareness and protection project fineced by the European Union

A joint project of the French Federation of Speleology and Hellenic Speleological Society. Athens - Crete 7-11 November 1994

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγή - Περιεχόμενα
Ανώνυμο
PDF
0-21
Introduction address
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
22-23
Address of the President of European Conference D. Delanghe = Χαιρετισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης D. Delanghe
Philippe Brunet
PDF
24-28
Address of the President of the Speleological Federation of European Community
B. Krauthausen
PDF
29
Opening address
Ι. Κ. Δρακόπουλος
PDF
30
Ψήφισμα
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
31-32
Καρστικά φαινόμενα και περιβαλλοντικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης : η λιμνοδολίνη του Αγίου Νικολάου και το σπηλαιοβάραθρο του Αγίου Χαραλάμπους = karstic phaenomen and enviromental conditions in the coastal area of Aghios Nikolaos Crete : the collapses doline of Aghios Nikolaos lake and the cave pot hole of Aghios Charalambos
Γεώργιος Κ. Αναστασάκης, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
34-39
Le massif de l' Ida
Philippe Brunet
PDF
40-48
Γεωθερμικό πεδίο Σουσακίου : ανάπτυξη και περιβάλλον = Geothermal field of Sousaki, development and enviroment
Λ. Γεωργαλάς, Αλέξανδρος Λιακόπουλος, Νίκος Κ. Καρυστιναίος
PDF
49-61
Ο ρόλος της γεωλογικής δομής των δυτικών προβούνων των Λασηθιωτικών όρεων στη διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και στην ανάπτυξη καρστικών μορφών και σπηλαίων = The impact of the geological structure of the western piedmots of Lasithiotika mountains on the hydrogeological conditions of the area and the development of Karstic forms and caves
Απ. Αλεξόπουλος
PDF
62-71
Συμβολή στη μελέτη του καρστικού φαινομένου της Λακωνικής Μάνης = Karst of Mani.Elements and speculation
Β. Γιαννόπουλος
PDF
72-87
Η κατανομή στο χώρο των επιφανειακών καρστικών μορφών = The spatial distribution of surface karst forms
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Κ. Παπαδόπουλος
PDF
88-90
Potentials and risks of karst water for human needs
B. Krauthausen
PDF
91-94
Groundwater recharge and water quality of the nearshore Yalona limestone conglomerate aquifer in SW Peloponnesus
Carambet-John Tavitian
PDF
95-104
Γεωλογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την ευστάθεια και εξέλιξη δύο σπηλαίων στα νησιά Κεφαλληνίας και Ζακύνθου = Geological factors that influence the stability and evolution of two caves in Kefallinia and Zakynthos islands
Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
PDF
105-116
Pollutions souterraines dans les causes du quercy liees au developement des elevages intesifs
D. Soulier, A. Tarrisse
PDF
117-121
The protection of the underground enviroment in Greece = Η προστασία του υπόγειου περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Καλούστ Παραγκαμιάν
PDF
122
Χρονολόγηση των κυριότερων και μερικών δευτερευόντων μεσοζωικών καρστικοποιήσεων της γεωτεκτονικής ζώνης Παρνασσού = Dating of the main and some secondary mesozoic karstifications of the Parnassus geotectonic zone
Νικόλαος Καρράς
PDF
123-128
Discontinuous tectonic deformation and cave formation : examples from the Hellenic territory = Ασυνεχής τεκτονική παραμόρφωση και δημιουργία σπηλαίων : χαρακτηριστικά από ελληνικό χώρο
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Η. Δ. Κράνης
PDF
129-137
Υπόγεια μορφολογία και ασυνήθη σπηλαιοαποθέματα στο σπήλαιο Γλυφάδα Δυρού = Underground morphology and uncommon speleothems in the cave Glyfada, Diros, S. Peloponnaise
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
PDF
138
Tectonics, cave development and geomorphology examples from Thasos = Τεκτονική, ανάπτυξη σπηλαίων και γεωμορφολογία, παραδείγματα από τη Θάσο
Herbert Weingartner
PDF
139
"Μαργαριτάρια" σπηλαίων : ορυκτολογική και γεωχημική προσέγγιση = Cave "pearls" : mineralogy and geochemistry
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Ιωάννης Ε. Μπασιάκος
PDF
140-158
Geological and stability study of Sykia cave (Olymbi - Chios Island) = Γεωλογική - βραχομηχανική μελέτη και διερεύνηση ευστάθειας του σπηλαίου Συκίας (Ολύμποι - Χίος)
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης, Κ. Στεργιόπουλος, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
159-160
Reflexion sur l' acces aux cavites naturelles et aux sites karstiques. L' exemple du department de l' Herault, France = Αντανάκλαση της προέλευσης των φυσικών σπηλαίων και των καρστικών θέσεων
Claude Viala
PDF
161-169
Biology, population dynamics and zoogeography of some cavernicolous carabid beetles (insecta, coleoptera) - a proposal for a biospeleological research in Greece = Βιολογία, δυναμική πληθυσμού και ζωογεωγραφία, ορισμένων κολεόπτερων (έντομα, κολεόπτερα - πρόταση για βιοσπηλαιολογική έρευνα στην Ελάδα
Evelyn Rusdea
PDF
170-176
Πρόταση για κατασκευή τεχνητών φωλιών για νυχτερίδες = Proposals for successful cinstruction of artificial bat boxes
Άννα Χάρρισσον
PDF
177-179
Taphonomic obsernations of homind bone assemblanges in the Atapuerca caves (Spain) = Ταφονομικές παρατηρήσεις σε συναθροίσεις ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Atapuerca (Ισπανία)
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
PDF
180
Πιθανή περίπτωση τρυπανισμού κρανίου από το Βυζαντινό νεκροταφείο των Αβδήρων = Propable use of cranial trephination at the Byzatine cemetary in Avdira
Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος, Θεόδωρος Πίτσιος
PDF
181-185
Μαρτυρίες για τους κατοίκους της πρωτοελλαδικής Μάνικας.(2850-2350) : παλαιοδημογραφία και παλαιοπαθολογία = Evidensce for the people of early elladic Manika (2850 - 2350 BC) : palaeodemography and palaepathology
Α. Α. Νερούτσος, Σ. Κ. Μανώλης, Κ. Σ. Ζαφειράτος
PDF
186-195
Le neolithique en Sardainge : les evidences dans les grottes naturelles
Mario Sanges
PDF
196
Ο ανθρώπινος σκελετός στο σπηλαιοβάραθρο των λουτρών Λουτρακίου Αριδαίας = The human skeleton in the pothole cave, of loutra Loutrakiou, Aridiaia
Θεόδωρος Πίτσιος
PDF
197-198
Οι νυχτερίδες στα ελληνικά σπήλαια = Bats in greek caves
Α. Λεγάκης
PDF
199-200
Τα παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα της σπηλιάς Κάψιας Μαντινείας = Palaeoanthropological discoveries of Kapsias cave, Mantinia
Θεόδωρος Πίτσιος, Ιωάννης Ιωάννου, Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος
PDF
201
Important caves for cave - dwelling bats (Chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σηματνικά σπήλαια σπηλαιόβιων νυχτερίδων (Χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία
M. Paunovic, A. Horvat
PDF
202
New evidence for the case of pleistocene man of Sardinia = Νέα στοιχεία για την παρουσία πλειστοκαινικού ανθρώπου στη Σαρδηνία
Rengert Elburg
PDF
203
Amenagement de cavites pour des sites touristiques = Αξιοποίηση των σπηλαίων ως τουριστικά αξιοθέατα
Alain Martaud
PDF
209
Ινιοποίηση σε ανθρώπινο κρανίο από τα παλαιοπαθολογικά ευρήματα της νήσου Πάρου (Κλασική περίοδος 5ος αι. π.Χ) = Ossification of atlas vertebra (occipitalization) in a human skull from the palaeoanthropological data of Paros island skletal remains (5th century BC)
Α. Α. Νερούτσος, Σ. Κ. Μανώλης, Γ. Ε. Παναγιάρης, Κ. Σ. Ζαφειράτος
PDF
204-207
Παλαιοανθρωπολογικές έρευνες στην περιοχή Αρεοπόλεως Λακωνίας = Palaeanthropolical research in the region of Aeropolis, Laconia
Θεόδωρος Πίτσιος, Α. Μέττος, Θ. Ροντογιάννης, Χ. Γεωργίου
PDF
208
Τουριστική αξιοποίηση ενός μεγάλου καρστικού αγωγού : η περίπτωση του υπόγειου ποταμού - σπηλαίου πηγών Αγγίτη (Μααρά) Δράμας = Touristic development of a large karstic conduit : the case of the subterranean river and cave of piges Aggiti (MMaara), Drama, N. Greece
Γ. Σ. Ξειδάκης
PDF
210-223
Σπήλαια και περιβαλλοντική εκπαίδευση = Caves nad enviromental education
Γ. Ε. Παναγιάρης, Α. Πανταζίδου
PDF
224-231
Extremities in touristic exploitation of caves : the case of "Psychron cave" Prsychron, Crete, Greece) = Ακρότητες στην τουριστική εκμετάλλευση των σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Ψυχρού (Ψυχρό, Λαίθι, Κρήτη)
Καλούστ Παραγκαμιάν
PDF
232-238
Γιατί πρέπει να διευθετούνται τουριστικά τα διακοσμημένα σπήλαια = Why the caves must be explored and development in a touristic way
Άννα Ι. Πετροχείλου
PDF
239-242
Faunal evolution on islands : the impact of man = Πρώιμη ανθρώπινη αποικία και η επιρροή της στο νησιωτικό περιβάλλον
P. Y. Sondaar
PDF
243-252
Παλαιοντολογικές ανασκαφές στο σπήλαιο Χαρκαδιό Τήλου κατά την τελευταία δεκαετία (1984-1994) = Palaentological excavations in Charkadio cave during the decade 1984-1994
Γεωργίου Ε. Θεοδώρου, Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης
PDF
253-262
Συντήρηση και ανάταξη κρανίου Palaeoloxodon antiquus falconeri από το σπήλαιο αρκαδιό της νήσου Τήλου (Δωδεκάνησα - Ελλάς) = Consevration and reconstruction of a juvenile skull of Palaeoloxodon antiquus falconeri from Charkadio cave, Tilos island (Dodekanes, Greece)
Ν. Κατσικώστας, Γεωργίου Ε. Θεοδώρου
PDF
263-268
Παλαιοντολογικές ανασκαφές στο σπήλαιο Βραώνας Αττικής = Paleontological axcavations in Vraona in Attica
Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης, Γεωργίου Ε. Θεοδώρου
PDF
269-279
Παρατηρήσεις επί των απολιθωμένων ενδημικών ελαφιών από την περιοχή Ρεθύμνου Κρήτης = Observations on the fossil endemic deers from the Rethymnon area, Crete
Γεωργίου Ε. Θεοδώρου, Σ. Ρουσιάκης
PDF
280
Quaternary biostratigraphy of middle Europe on the basis of cave fossils
Λ. Κόρδος
PDF
281-285
Πρόδρομος ανακοίνωση μελέτης Α. Πλειστοκαινικής πανίδας μικροθηλαστικών από το σπήλαιο Αγ.Γεώργιος ( Κιλκίς, Μακεδονία) = Prreliminary report on an upper pleisstocene small mammal fauna from Agios Georgios cave (Kilkis, Macedonia)
Κ. Σ. Δούκας, Κ. Θεοχαρόπουλος, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
PDF
286
The adaptive radiation of the endemic deer of Crete
Vos J. De
PDF
287-300
Late cenozoic paleogeography and faunal succession of mammals in Greece = Άνω - καινοζωική παλαιογεωγραφία και διαδοχή της πανίδας των θηλαστικών στην Κρήτη
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
301-317
First results of the palaentological study of the fissure fillings in the area of Halykes, Magnesia = Πρώτα αποτελέσματα της παλαιοντολογικής μελέτης χάσματος της περιοχής Αλυκών Μαγνησίας
Α. Αθανασίου
PDF
318-329
The pleistocene shrew from Crete (crocidura zimmermanni) in a broader evolutionary context = Μυογαλές (soricidae) στα νησιά, με ειδικές αναφορές στη πληστοκαινική μυγαλή της Κρήτης (crocidura zimmermanni)
Jelle W.F. Reumer
PDF
330-338
Important caves for cave - dwelling bats ( chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σημαντικά σπήλαια σπηλαιόβιων ωυχτερίδων (χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία
M. Paunovic, A. Horvat
PDF
339
Η μεσο- πλειστοκαινική πανίδα μεγάλων θηλαστικών του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων = The middle Pleistocene large mammal fauna of the Perama cave, Ioannina, Greece
Π. Παυλάκης, A. Fistani, Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης
PDF
340-360
The early Biharian rodent fauna from Toorkobounia 2 (Athens, Greece) = Τρωκτικά του κατώτερου Βιχαρίου από την θέση Τουρκοβούνια 2 (Αττικό Άλσος)
, , Κωνσταντίνος Δούκας
PDF
361
The neogene primates of Macedonia (Greece) and their contribution to the chronology = Τα πρωτεύοντα του Νεογενούς της Μακεδονίας και η συμβολή τους στη χρονολόγηση
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
PDF
362
Αναγραφές ονομάτων τον 4ο αιώνα στη "Χρυσοσπηλιά" Φολέγανδρου = Name inscriptions of the 4th century at "Chrisophilie" cave in Folegandros
Β. Βασιλοπούλου
PDF
363-369
Αναγνώριση υπόγειων αποχετευτικών έργων κατά την αποξήρανση της λίμνης Κωπαϊδας επί εποχής του χαλκού
Α. Ν. Λελούδας, Α. Ν. Λιόντας, Κ. Ε. Παυλίδης
PDF
370
Οι σκωρίες και η μεταλλουργία του χαλκού κατά την αρχαιότητα = Copper slags and copper metallurgy in antiquity
Αρτ. Παπασταματάκη
PDF
371-376
Πρώιμη νεολιθική κατοίκηση στο σπήλαιο Κύκλωπα Γιούρων Αλοννήσου = Early neolithic inhabitance in the cave of Cyclop (Alonnisos)
Αδαμάντιος Σαμψών
PDF
377
La grotte - mine du calel a Soreze , Tarn (France) = Το σπηλαιορυχείο του Calel στο Soreze - Tarn (Γαλλία)
F. Rouzad, E. Mauduit, J. P. Calvet
PDF
378-381
Η αρχαία Πελλάνα = The ancient Pellana
Σοφία Σιγαλού-Χατζηδάκη
PDF
382-389
Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας = The cave of Agia Sofia
Σοφία Σιγαλού-Χατζηδάκη
PDF
390-392
Τα μεγαλύτερα βάραθρα και σπήλαια της Κρήτης = The largest potholes and caves of Crete
Κ. Αδαμόπουλος
PDF
393-399
Σπήλαιο - υπόγειος ποταμός Γενίτσαρη , Σέττα - Εύβοια = cave - underground river Genitsari, Setta , Euboea
Αργύρη Αργυριάδη, Σταμάτης Κίρδης
PDF
400-402
Ελατοσπηλιά
Χ. Γκαργκούλα
PDF
403-404
Σπηλαιοβάραθρο "Προκόπη" Μίστρος - Εύβοια = Pohtole "Prokopi" Mistra - Euboea
Σταμάτης Κίρδης, Κ. Παπαδοπούλου
PDF
405-410
Σπηλαιολογικές έρευνες στην περιοχή της λίμνης Καστρακίου = Speleological research in the region of Kastrakiou lake
Ι. Κοντού
PDF
411-412
Ιαματικά σπήλαια "Καϊάφα" και "Κουνουπελιού" του Νομού Ηλείας : ιαματικό σπήλαιο "Ανιγρίδων Νυμφών" λουτρών Καϊάφα νομού Ηλείας = "Kaiafa" and "Kounoupeli" healing caverns in the Ilia province
Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος
PDF
413-426
Βάραθρο τρύπα του Κολάκ, βουνό Σαιτάς - Αρκαδία = Pothole "Thira tou Kolak" mountain Saitas- Arkadia
Σταμάτης Κίρδης, Αργύρη Αργυριάδη
PDF
427-428
Σπήλαια της αρχαίας Ελευθέρνας = Caves of ancient Eleftherna
Β. Σιμιτζής, Ν. Σταμπολίδης
PDF
429
Le labyrinthe de Crete
Michel Fournier
PDF
430-448
"Speleo" : σύστημα για την αρχειοθέτηση και αξιολόγηση σπηλαιών σε Η/Υ = "Speleo" : a software application for filing and evaluating caves
Χ. Βασιλάτος, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
449-456
Η σημασία των κλαστικών και χημικών ιζημάτων στον προσδιορισμό της εξελικτικής πορείας καρστικών σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Επταμύλων Σερρών, Α. Μακεδονία, Β. Ελλάδα = The importance of detrital and chemical deposits for the determination of the development of the karstic caves : the case of Eptamili cave in the area of Serres, E. Makedonia, N. Greece)
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Γ. Τρώντσιος, Χατζηπαπανικολάου
PDF
457-470
Χρονολογήσεις με τη μέθοδο ραδιοάνθρακα στο νεολιθικό σπήλαιο Αλεπότρυπα Δυρού = Datings with the method of radiacarbon in the neolithic cave "Alepotrypa", Diros
Νικόλαος Ζουριδάκης, Γεώργιος Παπαθανασόπουλος
PDF
471
Γεωγραφικό ευρετήριο σπηλαίων = Geographic appendix of greek caves
Σπ. Κωνσταντόπουλος, Σωτ. Τσουγιόπουλος
PDF
484
Για το δίκαιο των σπηλαίων = On the right of the caves
Μανώλης Θ. Δαμανάκης
PDF
492-500
Σπηλαιοπεριβάλλον, παλιοκλίμα και ραδιοχρονολόγηση = Spelaeoenviroment ,chronology, palaeoclimates and palaeomagnetism
Ιωάννης Γ. Λυριτζής
PDF
472
Αναγνώριση και γεωλογική δομή σπηλαίου στα Σκούρτα Βοιωτίας = Exploration and geological structure of Scourta cave Boiotia
Ε. Σ. Μάμαλης, Α. Ν. Λιόντας, , Α. Ν. Λελούδας, Κ. Ε. Παυλίδης, , Αργύρη Αργυριάδη, Θ. Κωνσταντά
PDF
473
Οι χρονολογήσεις σε ελληνικά σπηλαιοπεριβάλλοντα με την τεχνική ESR και η σημασία τους στη μελέτη του τεταρτογενούς = ESR- dating of greek speleoenviroments and its importance to the study of quaternary
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης
PDF
474
Καρστ : ο εντοπισμός του με γεωφυσικές μεθόδους = Karst : its detection with the use off geophysical methods
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος
PDF
475
Η γεωφυσική σαν μέσο στην ανίχνευση υπόγειων κενών = Geophysics as a mean of detecting undreground voids
Μ. Παπαϊωάννου
PDF
476-482
Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή του σπηλαίου Συκιάς Ολύμπων της νήσου Χίου = Seismic hazard for the Sykia Olympon cave in Chios island
Κ. Χ. Μακρόπουλος, Β Κουσκούνα
PDF
483
Οι παγετώδεις περίοδοι του τερτογενούς με ειδικότερες αναφορές στην Ελλάδα = The glacial periods of quaternary with specific references to Greece
Ε. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Χ. Ντρίνια
PDF
485-491
Χρησιμότητα των υδρογεωλογικών θεματικών χαρτών στη προστασία των υπογείων νερών = Usefulness of thematic hydrological maps for the protection of underground waters
Π. Σαμπατάκης, Αθ. Μακρής
PDF
501-514
Η καρστική λεκάνη Ιωαννίνων (ΒΔ Ελλάδα), οι δυσμενείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες σ'αυτή και οι τρόποι αντιμετώπισης τους = The karstic basin of Ioannina (NW Greece) , its unfavourable anthropogenic activities and the ways to confront it
Βασίλης Καρακίτσιος
PDF
515-531
Apports de l' observation speleologique a l' etablissement d' outils reglementaires de preservation de la ressource en eau - l' exemple du nord - quest de la France
Th. Leboulanger
PDF
532-533
Almyros project = Σχεδιάσμα Αλμυρού
Hevre Lefevbre
PDF
534
Επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο σπήλαιο Μααρά Κοκκινογείων Δράμας = The consequences of human intervention in the cave Maara Kokkinogion, Drama
Γεώργιος Αβαγιανός
PDF
535-537
Observations on speleogenesis and taphony of hominid bone accumulations in "cueva Mayor" Sierra de Atapuerca, Spain = Σπηλαιογένεση και ταφονομία των συγκεντρώσεων των οστών των ανθρωπιδών στο σπήλαιο cueva Mayor στην Atapuerca της Ισπανίας
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
PDF
538-546
Ευρετήριο = Index
Anonymous
PDF
547-550