Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Introduction address  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.21 (1993-1994) Almyros project = Σχεδιάσμα Αλμυρού  PDF
Hevre Lefevbre
 
τ.21 (1993-1994) The pleistocene shrew from Crete (crocidura zimmermanni) in a broader evolutionary context = Μυογαλές (soricidae) στα νησιά, με ειδικές αναφορές στη πληστοκαινική μυγαλή της Κρήτης (crocidura zimmermanni)  PDF
Jelle W.F. Reumer
 
τ.21 (1993-1994) Tectonics, cave development and geomorphology examples from Thasos = Τεκτονική, ανάπτυξη σπηλαίων και γεωμορφολογία, παραδείγματα από τη Θάσο  PDF
Herbert Weingartner
 
τ.21 (1993-1994) Σπηλαιοπεριβάλλον, παλιοκλίμα και ραδιοχρονολόγηση = Spelaeoenviroment ,chronology, palaeoclimates and palaeomagnetism  PDF
Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
τ.21 (1993-1994) Γιατί πρέπει να διευθετούνται τουριστικά τα διακοσμημένα σπήλαια = Why the caves must be explored and development in a touristic way  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) Potentials and risks of karst water for human needs  PDF
B. Krauthausen
 
τ.21 (1993-1994) Τα μεγαλύτερα βάραθρα και σπήλαια της Κρήτης = The largest potholes and caves of Crete  PDF
Κ. Αδαμόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Μαρτυρίες για τους κατοίκους της πρωτοελλαδικής Μάνικας.(2850-2350) : παλαιοδημογραφία και παλαιοπαθολογία = Evidensce for the people of early elladic Manika (2850 - 2350 BC) : palaeodemography and palaepathology  PDF
Α. Α. Νερούτσος, Σ. Κ. Μανώλης, Κ. Σ. Ζαφειράτος
 
τ.21 (1993-1994) Εισαγωγή - Περιεχόμενα  PDF
Ανώνυμο
 
71 - 80 από 92 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.