Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.10 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1969) Ο ρόλος των σπηλαίων εις την θεραπευτικήν = Le role de la grotte en therapeutique  PDF
Γεώργιος Γραφιός-Νίδας
 
τ.4 τεύχ.2 - 3 (Απρ. - Σεπτ. 1957) Σπηλαιολογικαί έρευναι εις Βάλτον Αιτωλοακαρνανίας  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.9 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1967) Τα Σπήλαια Πρεβέντζας Επαρχίας Βάλτου : αριθ. σπηλ. μητρ. 3543 - 3550 = La grotte Preventza de la province Valtos, no 3543 - 3550  PDF
Λουδοβίκος Γερομήτσος
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Τα Σπήλαια κινδυνεύουν = Les cavernes en danger  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.6 - 7 (Απρ. - Σεπτ . 1966) Τουριστική διευθέτησις σπηλαίων (ανακοίνωσις εις το IV διεθνές σπηλαιολογικόν συνέδριον Λιουμπλιάνας 1965) = Mise en valeur touristique des grottes  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
11 - 15 από 15 Στοιχεία << < 1 2 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.