Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Παλαιοντολογικές ανασκαφές στο σπήλαιο Χαρκαδιό Τήλου κατά την τελευταία δεκαετία (1984-1994) = Palaentological excavations in Charkadio cave during the decade 1984-1994  PDF
Γεωργίου Ε. Θεοδώρου, Νικόλαος Κ. Συμεωνίδης
 
τ.21 (1993-1994) Γεωλογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την ευστάθεια και εξέλιξη δύο σπηλαίων στα νησιά Κεφαλληνίας και Ζακύνθου = Geological factors that influence the stability and evolution of two caves in Kefallinia and Zakynthos islands  PDF
Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
τ.21 (1993-1994) Σπηλαιολογικές έρευνες στην περιοχή της λίμνης Καστρακίου = Speleological research in the region of Kastrakiou lake  PDF
Ι. Κοντού
 
τ.21 (1993-1994) Important caves for cave - dwelling bats (Chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σηματνικά σπήλαια σπηλαιόβιων νυχτερίδων (Χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία  PDF
M. Paunovic, A. Horvat
 
τ.21 (1993-1994) Opening address  PDF
Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο σπήλαιο Μααρά Κοκκινογείων Δράμας = The consequences of human intervention in the cave Maara Kokkinogion, Drama  PDF
Γεώργιος Αβαγιανός
 
τ.21 (1993-1994) Η αρχαία Πελλάνα = The ancient Pellana  PDF
Σοφία Σιγαλού-Χατζηδάκη
 
τ.21 (1993-1994) "Μαργαριτάρια" σπηλαίων : ορυκτολογική και γεωχημική προσέγγιση = Cave "pearls" : mineralogy and geochemistry  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Ιωάννης Ε. Μπασιάκος
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) Σπηλαιολογικά ανάλεκτα = Sujets divers speleologiques  PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Quaternary biostratigraphy of middle Europe on the basis of cave fossils  PDF
Λ. Κόρδος
 
91 - 100 από 115 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.