Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Εισαγωγή - Περιεχόμενα  PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Apports de l' observation speleologique a l' etablissement d' outils reglementaires de preservation de la ressource en eau - l' exemple du nord - quest de la France  PDF
Th. Leboulanger
 
τ.21 (1993-1994) First results of the palaentological study of the fissure fillings in the area of Halykes, Magnesia = Πρώτα αποτελέσματα της παλαιοντολογικής μελέτης χάσματος της περιοχής Αλυκών Μαγνησίας  PDF
Α. Αθανασίου
 
τ.21 (1993-1994) Υπόγεια μορφολογία και ασυνήθη σπηλαιοαποθέματα στο σπήλαιο Γλυφάδα Δυρού = Underground morphology and uncommon speleothems in the cave Glyfada, Diros, S. Peloponnaise  PDF
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
 
τ.21 (1993-1994) Χρονολογήσεις με τη μέθοδο ραδιοάνθρακα στο νεολιθικό σπήλαιο Αλεπότρυπα Δυρού = Datings with the method of radiacarbon in the neolithic cave "Alepotrypa", Diros  PDF
Νικόλαος Ζουριδάκης, Γεώργιος Παπαθανασόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Extremities in touristic exploitation of caves : the case of "Psychron cave" Prsychron, Crete, Greece) = Ακρότητες στην τουριστική εκμετάλλευση των σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Ψυχρού (Ψυχρό, Λαίθι, Κρήτη)  PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.21 (1993-1994) Συμβολή στη μελέτη του καρστικού φαινομένου της Λακωνικής Μάνης = Karst of Mani.Elements and speculation  PDF
Β. Γιαννόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) La grotte - mine du calel a Soreze , Tarn (France) = Το σπηλαιορυχείο του Calel στο Soreze - Tarn (Γαλλία)  PDF
F. Rouzad, E. Mauduit, J. P. Calvet
 
τ.21 (1993-1994) Πιθανή περίπτωση τρυπανισμού κρανίου από το Βυζαντινό νεκροταφείο των Αβδήρων = Propable use of cranial trephination at the Byzatine cemetary in Avdira  PDF
Κωνσταντίνος Μερδενισιάνος, Θεόδωρος Πίτσιος
 
τ.21 (1993-1994) Αναγνώριση υπόγειων αποχετευτικών έργων κατά την αποξήρανση της λίμνης Κωπαϊδας επί εποχής του χαλκού  PDF
Α. Ν. Λελούδας, Α. Ν. Λιόντας, Κ. Ε. Παυλίδης
 
51 - 60 από 92 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.