Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) Απολογισμός δραστηριοτήτων του τμήματος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. από την επανίδρυση του : η πρώτη τριετία = Bilan des actions du Departement de Crete de la S.S.G. Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.7 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1963) Απονομή τιμητικής διακρίσεως προς την κ. Άνναν Πετροχείλου Πρόεδρον της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Decision de la communaute de Pramanta (honneur pour madame Anna Petrochilou) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Τσίκος
 
τ.7 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1963) Αποστολή Cambridge εις τα βουνά της Πίνδου (1962) = L' expedition Cambridge sur les montagnes de Pindos Λεπτομέρειες   PDF
D.C. Mercer
 
τ.16 τεύχ.1 (1979) Αποτελέσματα από την συσχέτιση των θαλάσσιων και μη θαλάσσιων αποθέσεων του νεογενούς στην Ανατολική Μεσόγειο = Quelques resultats sur la correlation de depots marins et non marins du neogene de la Mediterranee orientale Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.10 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1970) Αρχαιολογικαί έρευναι = Recherches archeologiques Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : "Καστέλλος", "Κατσούφενας Καμαράκι", "Τρικοφέφαλο", "Σκάλα Αντιχτή", "Κωνσταντή", "Μέση Πλατών", "Κάτη Λακκί", "Μαυριάνου", "Λάκκος Μαυριάνου" = Nine potholes at Gonies , Malevizion , Crete Λεπτομέρειες   PDF
Γιάννης Ναθένας
 
τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : "Σημαντηράκι", "Ξερακολάγκουφο Ι", "Ξερακολάγκουφο ΙΙ", "Ρικομάσχαλου", "Πόρος του στενού λαγγού", "Το λακκί του Κονταρή" και "Σαρνιτσολάκι" Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : Τα βάραθρα "Κυνηγόταφκος" και "Σκαραρόλιθος" = Two potholes at Gonies , Malevizion , Crete Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : τα βάραθρα "Ψαρογένη Τρύπα" , "Σφεντιλιδολάκι Ι", "Πρίνου Τάφκος", "Του Ξερακιά το Αρμί", "Πίσω Λάγκος", "Συκίδι", και το σπήλαιο "Ανεμοσπηλιά" = Six potholes and a cave at Gonies , Malevizion , Crete Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν, Γιάννης Ναθένας
 
τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : το βάραθρο "Ψηστράκι" = The pothole "Psistraki" at Gonies, Malevizion, Crete Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
111 - 120 από 1005 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>