Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.11 τεύχ.3 - 4 (Ιούλ. - Δεκ. 1971) Bibliotheque entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.11 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1972) Bibliotheque entrangere Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.21 (1993-1994) Biology, population dynamics and zoogeography of some cavernicolous carabid beetles (insecta, coleoptera) - a proposal for a biospeleological research in Greece = Βιολογία, δυναμική πληθυσμού και ζωογεωγραφία, ορισμένων κολεόπτερων (έντομα, κολεόπτερα - πρόταση για βιοσπηλαιολογική έρευνα στην Ελάδα Λεπτομέρειες   PDF
Evelyn Rusdea
 
τ.11 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1972) Caves an karst of the Argolic Peninsula Greece = Σπήαλαια και καρστ της Αργολικής Χερσονήσου εν Ελλάδι Λεπτομέρειες   PDF
Gerald Glenn Forney
 
τ.2 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1954) Contripusion a l' hydrospeleologie quel observations hydrospeleologiques dans la montagne Varasova Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.2 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1953) Crustaces inferieurs de grottes helleniques = Κατώτερα αρθρόποδα των ελληνικών σπηλαίων Λεπτομέρειες   PDF
K. Lindberg
 
τ.21 (1993-1994) Discontinuous tectonic deformation and cave formation : examples from the Hellenic territory = Ασυνεχής τεκτονική παραμόρφωση και δημιουργία σπηλαίων : χαρακτηριστικά από ελληνικό χώρο Λεπτομέρειες   PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Η. Δ. Κράνης
 
τ.21 (1993-1994) Extremities in touristic exploitation of caves : the case of "Psychron cave" Prsychron, Crete, Greece) = Ακρότητες στην τουριστική εκμετάλλευση των σπηλαίων : η περίπτωση του σπηλαίου Ψυχρού (Ψυχρό, Λαίθι, Κρήτη) Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Eισαγωγή - περιεχόμενα = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
τ.2 τεύχ.2 (Απρ. - Ιούν. 1953) Eισαγωγή - περιεχόμενα = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
31 - 40 από 1005 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>