Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Late cenozoic paleogeography and faunal succession of mammals in Greece = Άνω - καινοζωική παλαιογεωγραφία και διαδοχή της πανίδας των θηλαστικών στην Κρήτη Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.21 (1993-1994) Le labyrinthe de Crete Λεπτομέρειες   PDF
Michel Fournier
 
τ.21 (1993-1994) Le massif de l' Ida Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Brunet
 
τ.21 (1993-1994) Le neolithique en Sardainge : les evidences dans les grottes naturelles Λεπτομέρειες   PDF
Mario Sanges
 
τ.3 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1956) Le role des discontinuites de roches a la speleogenese Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.7 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1963) Les grottes et leur situation dans les roches = Οι σπηλιές και η θέση τους μέσα στα πετρώματα Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Α. Παρασκευαίδης
 
τ.15 τεύχ.1 (1978) Les premieres oeuvres d'art glyptique en Greece = Η πρώτη γλυπτική εξέλιξη στην Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) New evidence for the case of pleistocene man of Sardinia = Νέα στοιχεία για την παρουσία πλειστοκαινικού ανθρώπου στη Σαρδηνία Λεπτομέρειες   PDF
Rengert Elburg
 
τ.21 (1993-1994) Observations on speleogenesis and taphony of hominid bone accumulations in "cueva Mayor" Sierra de Atapuerca, Spain = Σπηλαιογένεση και ταφονομία των συγκεντρώσεων των οστών των ανθρωπιδών στο σπήλαιο cueva Mayor στην Atapuerca της Ισπανίας Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
 
τ.2 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1953) On the speleological terminology = Περίληψις σπηλαιολογική ορολογία Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
61 - 70 από 1005 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>