Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Opening address Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Pollutions souterraines dans les causes du quercy liees au developement des elevages intesifs Λεπτομέρειες   PDF
D. Soulier, A. Tarrisse
 
τ.21 (1993-1994) Potentials and risks of karst water for human needs Λεπτομέρειες   PDF
B. Krauthausen
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) Preliminary results of the examination of barn owl (Tyto alba) food pellets from two caves in central Crete, Greece = Πρώτα αποτελέσματα της εξετάσεως εμεσμάτων της γλαυκός Tyto alba από δύο σπήλαια της κεντρικής Κρήτης, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν, S. Zivanovic
 
τ.21 (1993-1994) Quaternary biostratigraphy of middle Europe on the basis of cave fossils Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Κόρδος
 
τ.21 (1993-1994) Reflexion sur l' acces aux cavites naturelles et aux sites karstiques. L' exemple du department de l' Herault, France = Αντανάκλαση της προέλευσης των φυσικών σπηλαίων και των καρστικών θέσεων Λεπτομέρειες   PDF
Claude Viala
 
τ.8 τεύχ.1 (Ιαν. - Φεβρ.1965) Rene Jeannel (1879-1965) Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Μότας
 
τ.5 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1959) Signes conventionnels en cartographie de formes speleologiques Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.21 (1993-1994) "Speleo" : σύστημα για την αρχειοθέτηση και αξιολόγηση σπηλαιών σε Η/Υ = "Speleo" : a software application for filing and evaluating caves Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Βασιλάτος, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
τ.1 τεύχ.1 (Ιούλ. 1951) Speleologie ou speologie = Σπηλαιολογία ή Σπεολογία Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Σούλιας
 
71 - 80 από 1005 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>