Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Sur les stalagmites a disque de la caverne a perama = Σταλαγμίται μετά δίσκου του σπήλαιου Περάματος Ιωαννίνων Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.19 τεύχ.2 (1989) Table des matieres = Bulletin de la societe speleologique de Grece Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.12 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1973) Table des matieres volume XI Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
τ.21 (1993-1994) Taphonomic obsernations of homind bone assemblanges in the Atapuerca caves (Spain) = Ταφονομικές παρατηρήσεις σε συναθροίσεις ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Atapuerca (Ισπανία) Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας
 
τ.21 (1993-1994) Tectonics, cave development and geomorphology examples from Thasos = Τεκτονική, ανάπτυξη σπηλαίων και γεωμορφολογία, παραδείγματα από τη Θάσο Λεπτομέρειες   PDF
Herbert Weingartner
 
τ.21 (1993-1994) The adaptive radiation of the endemic deer of Crete Λεπτομέρειες   PDF
Vos J. De
 
τ.21 (1993-1994) The early Biharian rodent fauna from Toorkobounia 2 (Athens, Greece) = Τρωκτικά του κατώτερου Βιχαρίου από την θέση Τουρκοβούνια 2 (Αττικό Άλσος) Λεπτομέρειες   PDF
, , Κωνσταντίνος Δούκας
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) The most important caves and potholes of Greece = Τα πλέον ενδιαφέροντα σπήλαια και βάραθρα της Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Ν. Κ. Παπαδόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) The neogene primates of Macedonia (Greece) and their contribution to the chronology = Τα πρωτεύοντα του Νεογενούς της Μακεδονίας και η συμβολή τους στη χρονολόγηση Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
τ.21 (1993-1994) The pleistocene shrew from Crete (crocidura zimmermanni) in a broader evolutionary context = Μυογαλές (soricidae) στα νησιά, με ειδικές αναφορές στη πληστοκαινική μυγαλή της Κρήτης (crocidura zimmermanni) Λεπτομέρειες   PDF
Jelle W.F. Reumer
 
81 - 90 από 1005 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>