Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.7 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1963) Ευχαριστήρια = Remerciements de la S.S.G. a l'accasion du colloque  PDF
Σπηλαιολογική Εταιρεία Ελληνική
 
τ.19 τεύχ.1 (1983-1989) Βράβευση της Ε.Σ.Ε από την Ακαδημία Αθηνών  PDF
Ανώνυμο
 
τ.10 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1970) Σταθμός της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας  PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1961) Πρακτικά Γ' γενικής συνελεύσεως ελληνικής σπηλαιολογικής εταιρίας 12 Ιανουαρίου 1961  PDF
Ανώνυμο
 
τ.10 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1969) Εγκαινιασμός νέων γραφείων της Ε.Σ.Ε.  PDF
Ανώνυμο
 
τ.9 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1967) Πρακτικά της γενικής συνελεύσεως της 20ης Ιανουαρίου 1967  PDF
Ανώνυμο
 
τ.12 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1973) Γενική συνέλευσις Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Elections de la S.S.G. le 25.1.1973  PDF
Ανώνυμο
 
τ.8 τεύχ.1 (Ιαν. - Φεβρ.1965) Πρακτικά Ε' γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 8ης Φεβρουαρίου 1965 = Compte - rendu de la veme assemblee de la S.S. de Grece, 8 Fevrier 1965  PDF
Ανώνυμο
 
τ.11 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1972) Σπηλαιολογική δραστηριότις  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.5 (Ιαν. - Μάρτ. 1964) Περιληπτικήν έκθεσις των πεπραγμένων του σπηλαιολογικού κλιμακίου Κρήτης διετίας 1962-1963 = Comptes rendues du quartier speleologique de la Crete  PDF
 
1 - 10 από 15 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.