Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.19 τεύχ.2 (1989) Σπηλαιοδιάσωση : μια αποστολή της Ε.Σ.Ε στην Ιταλία = Secours speleologique  PDF
Χ. Πλέσιας, Χ. Νικολάου, Σταμάτης Κίρδης
 
τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) Λειτουργία γραφείων της Ε.Σ.Ε.  PDF
Ανώνυμο
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) Σπηλαιολογικά ανάλεκτα = Sujets divers speleologiques  PDF
Ανώνυμο
 
τ.22 τεύχ.1 (1995-2000) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία 1950-200. Το ιστορικό της από σημειώσεις : η ίδρυση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Hellenic Speleological Society, 1950-2000. Her history through personal notes  PDF
Ιωάννης Ιωάννου
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) Απολογισμός δραστηριοτήτων του τμήματος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. από την επανίδρυση του : η πρώτη τριετία = Bilan des actions du Departement de Crete de la S.S.G.  PDF
Καλούστ Παραγκαμιάν
 
τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) 40 Χρόνια της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας = Les 40 annees de la Societe Speleologique de Grece  PDF
Ανώνυμο
 
τ.19 τεύχ.2 (1989) Διεθνή και Εθνικά σπηλαιολογικά συνέδρια στα οποία συμμετείχε η Ε.Σ.Ε. : ανακοινώσεις - δημοσιεύσεις = Des congres speleologiques nationaux et internationaux auxquels la S.G.S a pris part  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.11 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1971) Λογοδοσία των πεπραγμένων υπό του γραμματέως κ. Διομ. Χαραλάμπους = Compte verdu du secretaire general M.D. Haralambous  PDF
Διομήδης Χαραλάμπους
 
1 - 8 από 8 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.