Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.6 τεύχ.7 - 8 (Ιούλ. - Δεκ. 1962) Σπήλαια Κρήτης = Crottes de l' ile de Crete  PDF
 
τ.2 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1954) Σπηλαιολογικά Κρήτης = De la speleologie de la Crete  PDF
 
τ.6 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1961) Grottes explorees en 1959 et 1960 en Crete et qui ne figuiraient pas encore dans le bulletin de la societe speleologique de Grece  PDF
Paul Faure
 
τ.6 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1962) 15 gottes explorees en Crete en 1961  PDF
Paul Faure
 
τ.6 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1962) Σπήλαια της Κρήτης  PDF
 
1 - 5 από 5 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.