Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.14 τεύχ.1 (1977) The most important caves and potholes of Greece = Τα πλέον ενδιαφέροντα σπήλαια και βάραθρα της Ελλάδος  PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Ν. Κ. Παπαδόπουλος
 
τ.1 τεύχ.5 (Νοέμ. 1952) Sur les stalagmites a disque de la caverne a perama = Σταλαγμίται μετά δίσκου του σπήλαιου Περάματος Ιωαννίνων  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) Έρευνες επί της μικροχλωρίδας του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων = Studies on th microflora of the cave Perma Ioannina  PDF
Κωνσταντίνος Θ. Αναγνωστίδης, Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Α. Πανταζίδου
 
τ.6 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1961) Τα αίτια της καταστροφής των νυκτερίδων του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων = Sur le causes de l'extermination des chauves - sonris dans lqa grotte de Perama, Pres de Janina, Epire.  PDF
Διομήδης Χαραλάμπους
 
τ.4 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1957) Σύντομοι ανακοίνωσεις : περί της ευρέσεως του σπηλαίου περάματος  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
1 - 5 από 5 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.