Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
ΕΔΙΠ, Βιβλιοθηκάριος
Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 2310998588
Φαξ: 2310998582
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: 231 0 998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr