Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume 3-D seismic survey of the perspective oil field in Vojvodina area (Yugoslavia) = 3-Δ σεισμική έρευνα στην αναζήτηση πετρελαίου στην περιοχή της Βοϊβοντίνας (Γιουγκοσλαυία) Περίληψη   PDF
S. Vucic, M. Zivadinovic, B. Mavrenski, M. Parezanovic
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A 2-D forward model of ground probing radar: the transmission line matrix method = Αριθμητική λύση του δισδιάστατου ευθέως προβλήματος του υπεδαφικού ραντάρ: η μέθοδος του πίνακα γραμμών μεταφοράς Περίληψη   PDF
Α. Γιαννόπουλος, J. M. Tealby, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A combined palaeomagnetic and magnetic modelling study of the Leptokarya intrusion, eastern Rhodope. = Παλαιομαγνητική και μαγνητική μελέτη του γρανοδιορίτη της Λεπτοκαρυάς, ανατολική Ροδόπη Περίληψη   PDF
Χ. Σπαής, Φωτεινή Μαλτέζου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume A comparative study on the deformation of the mediterranean subduction zones: the hellenic arc, the calambrian arc and Vrancea = Μελέτη παραμόρφωσης σε τρεις περιοχές κατάδυσης της Μεσογείου: το ελληνικό τόξο, το τόξο της Καλαβρίας (Ιταλία) και το τόξο της Βράντσιας (Ρουμανία) Περίληψη   PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress A geophysical study in the eastern Chalkidiki peninsula, N. Greece : the Stratoni granodiorite and its significance to metallogeny Περίληψη   PDF
Φωτεινή Μαλτέζου, Σ. Η. Καλογερόπουλος, N. Hamilton
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A geophysical study in the hellenic arc based on the analysis of seismic reflection data. Ionian sea, Greece. = Γεωφυσική μελέτη στο ελληνικό τόξο, βασισμένη στην ειδική επεξεργασία σεισμικών δεδομένων ανάκλασης Περίληψη   PDF
Φωτεινή Μαλτέζου, Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume A microseismicy precursor before the December 21, 1990 earthquake (Ms=5.9, northern Greece) = Πρόδρομη μεταβολή του ρυθμού γένεσης μικρών σεισμών πριν από το σεισμό της 21 Δεκεμβρίου 1990. (Ms=5.9, βόρεια Ελλάδα) Περίληψη   PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress A new second derivative operator for use in the space domain Περίληψη   PDF
Κ. Δημητρόπουλος, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A new thermodynamic approach into the rheology of the lower mantle = Μια νέα θερμοδυναμική προσέγγιση στη ρεολογία του κατώτερου μανδύα Περίληψη   PDF
Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A preliminary study of the volcano-tectonic characteristics of the Olkaria region (Kenya) using the geomagnetic depth sounding method = Μελέτη των ηφαιστειο-τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής Ολκάρια (Κένυα) με τη μέθοδο geomagnetic depth sounding (GDS) Περίληψη   PDF
Δημήτριος Γ. Γαλανόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume A slim-hole neutron accelerator for multipurpose application = Ένας επιταχυντής νετρονίων πολλαπλών γεωεπιστημονικών εφαρμογών, για χρήση σε γεωτρήσεις μικρής διαμέτρου Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σίδερης, K. Buckup
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress A source study of the Aegean earthquake of March 27, 1975, from inversion of teleseismic body waves Περίληψη   PDF
Ε. Ιωαννίδου, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume A time and magnitude predictable model for strong earthquakes and its application for long term earthquake prediction in the Aegean area = Ένα εξαρτόμενο [sic] χρονικά μοντέλο για τη γένεση των ισχυρών σεισμών και εφαρμογή του στη μακροπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών στο χώρο του Αιγαίου. Περίληψη   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Abnormal pressures encountered in tortorian - messinian - pliocene cross-sections of preadriatic depression and its estimation with conventional geophysical methods = Χρήση συμβατικών γεωφυσικών μεθόδων για τον καθορισμό ζωνών ανώμαλης πίεσης κατά μήκος τομών τορτονίου - μεσσηνίου - πλειοκαίνου στην προ-Αδριατική καταβύθιση Περίληψη   PDF
L. Rushan
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Active crustal deformation in the italian peninsula and Sicily = Ενεργός παραμόρφωση του φλοιύ στην περιοχή της Ιταλίας και Σικελίας Περίληψη   PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Advanced instrumental neutron activation analysis for geological research = Προχωρημένη ανάλυση ενόργανης νετρονικής ενεργοποίησης για γεωλογική έρευνα Περίληψη   PDF
Ν. Ν. Παπαδόπουλος, Ν. Φ. Τσάγκας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Amplitude fields method for medium horizontal inhomogeneities study = Μια μέθοδος των πλατών των κυμάτων για την μελέτη οριζόντιας ανομοιογένειας ενός μέσου Περίληψη   PDF
G. Doubrovina
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume An application of the time- and magnitude - predictable model for the long-term prediction of strong shallow earthquakes in Japan area = Εφαρμογή του χρονικά εξαρτώμενου μοντέλου για τη μακράς διάρκειας πρόγνωση ισχυρών επιφανειακών σεισμών στην περιοχή της Ιαπωνίας Περίληψη   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Characteristic earthquakes in the Aegean source regions = Χαρακτηριστικοί σεισμοί στην περιοχή του Αιγαίου Περίληψη   PDF
V. Karnik
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Coda attenuation for 4 to 64 Hz in the crust measured at Ashio, Japan Περίληψη   PDF
Ιωάννης Γ. Μπασκούτας, Haruo Sato
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Contribution to the study of tectonic deformation in south-east Thessaly, Greece: geomagnetic deep sounding and seismotectonic observations = Συμβολή στην μελέτη τεκτονικής παραμόρφωσης της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας: γεωμαγνητική βαθοσκόπηση και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις Περίληψη   PDF
Ανδρέας Τζάνης, Κ. Χ. Μακρόπουλος, J. L. Martin, G. Cormy, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Crack induced anisotropy in the Patras and Volos area deduced from three-component seismograms of local earthquakes and its relation with stress and strain = Ανισοτροπία λόγω ρηγμάτων στις περιοχές της Πάτρας και του Βόλου από σεισμογράμματα τριών συνιστώσεων τοπικών σεισμών και συσχέτιση με το πεδίο των τάσεων Περίληψη   PDF
M.-P. Bouin, P. Bernard, D. Hatzfeld, H. Lyon-Caen, A. Deschamps, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Π. Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Crustal investigations in Zakynthos - NW Peloponnesus area (w. Greece) = Διερεύνηση της δομής του φλοιού στην περιοχή Ζακύνθου - ΒΔ Πελοποννήσου Περίληψη   PDF
Ν. Σ. Βούλγαρης, Ν. Δ Δελήμπασης, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος, B. Baier, K. Schulze-Frerichs
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Deformation studies in the western part of the gulf of Corinth (Greece): fisrt results from GPS campaigns, accuracy and comparison with triangulation data = Μελέτες παραμόρφωσης στο δυτικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου: πρώτα αποτελέσματα από τις μετρήσεις GPS, ακρίβεια και σύγκριση με δεδομένα τριγωνισμού Περίληψη   PDF
A. Rigo, P. Briole, H. Lyon-Caen, J. C. Ruegg, G. Veis, Α. Μ. Αγατζά-Μπαλοδήμου, Χ. Μητσακάκη, Κ. Παπαζήσση, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Determination of crustal thickness by inversion of travel times: an application in the Aegean area = Καθορισμός του πάχους του φλοιού με αντιστροφή των χρόνων διαδρομής: εφαρμογή στην περιοχή του Αιγαίου Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
1 - 25 από 171 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 > >>