Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Theofrastos Library, School of Geology
Faculty of Sciences, Aristorle University of Thessaloniki
University campus
541 24, Thessaloniki, Greecephone: +30 2310998588
email: mintzari at geo dot auth dot gr
URL: geolib.geo.auth.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Mintzaridis Stergios
Head Librarian & Laboratory Teaching Personnel
School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Theofrastos Library,
School of Geology,
Faculty of Sciences,
Aristorle University of Thessaloniki.
University campus
541 24, Thessaloniki, Greece


Τηλέφωνο: +30 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Mintzaridis Stergios
Τηλέφωνο: 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr