Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Φιλοξενία μέρους ψηφιακών διατριβών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (διδακτορικά, ειδίκευση, πτυχιακές) που εκπονήθηκαν στο Τμήμα Γεωλογίας και βρισκονται στη βιβλιθήκη "θεόφραστος" σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

 

Πολιτικές ενότητας

Διδακτορικές διατριβές (dissertations)

Dissertasions thesis

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)

Masters thesis

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Πτυχιακές διατριβές (thesis)

Undergraduate thesis (batcelors)

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Η παρούσα φηφιακή συλλογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωλογίας "Θεόφραστος" του Α.Π.Θ. διατίθεται για άμεση πρόσβαση ως προς την εμφάνιση των πινάκων περιεχομένων των τευχών αλλά για τη πρόσβαση στο περιεχομένο των διατριβών απαιτείται η προεγγραφή (registration) του χρήστη.