[Εξώφυλλο]

Η χρήση των ζεολιθικών τόφφων στη βιομηχανία κατασκευών

Μαρία Ε. Σαραντοπούλου, Χριστίνα Λ. Σαμουήλ

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη χρήσης των ζεολιθικών τόφφων στη βιομηχανία κατασκευών, καθώς και των πλεονεκτημάτων των ζεολιθικών τόφφων στην καθημερινότητα και ποιότητα ζωής του ανθρώπου, ιδιαίτερα όσο αφορά τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών στη βιομηχανία κατασκευών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.