[Εξώφυλλο]

Εφαρμογή Ηλεκτρικής τομογραφίας για εντοπισμό υδροφορίας στο Κοκκινοχώρι Ν. Καβάλας

Άννα Τζόγια

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκμάθηση της σωστής διαδικασίας προσέγγισης ενός πραγματικού ερευνητικού αντικειμένου εφαρμογής ηλεκτρικής τομογραφίας, για την ανεύρεση εκμεταλλεύσιμου υπόγειου νερού, καθώς και η ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της τομογραφίας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική έρευνα και την σύνταξη περεταίρω προτάσεων ερεύνης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.