Εξώφυλλο

Εντοπισμός γεωλογικών δομών νε εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου VLF στη περιοχή Πηγές Χαριλάου

Ελένη Σαπουντζή

Περίληψη


Σκοπός της έρευνας αυτής είναι ο καθορισμός της γεωλογικής δομής της περιοχής, καθώς και της δομής του συστήματος υδρομάστευσης (από εδώ και στο εξής Qanat) των Πηγών Χαρίλαου που παρουσιάζουν πλούσιο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Η γεωφυσική έρευνα σε συνδυασμό με την γνώση της τεχνικής κατασκευής των Qanat θα μας οδηγήσει σε ακριβέστερο και λεπτομερέστερο καθορισμό της δομής της περιοχής. Η γεωφυσική δομή μελετήθηκε κάνοντας χρήση της ηλεκτρομαγνητικής διασκόπησης V.L.F. με στόχο τον εντοπισμό τεκτονικών δομών στις οποίες πραγματοποιείται κυκλοφορία νερού.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.