[Εξώφυλλο]

Αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων: εφαρμογή σε κώδικα με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB

Ουρανία Πατσιά

Περίληψη


Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία, αναπτύχθηκε αλγόριθμος σε GUI σε περιβάλλον MATLAB, για την υλοποίηση αντιστροφής σε 1D δεδομένα βυθοσκοπήσεων, καθώς και για την κατασκευή μιας ψευδοτομής σε 2D δεδομένα . Από τη μελέτη πραγματικών δεδομένων παρατηρήθηκε ότι η χρήση γεωηλεκτρικών μεθόδων διασκόπησης είναι από τις πλέον πιο δημοφιλείς τεχνικές για την εύρεση αλλαγών του υπεδάφους. Για την κατανόηση των ηλεκτρικών μεθόδων, έγινε περιγραφή της βασικής θεωρίας τους. Λόγω της ανομοιογένειας της γης, η μέτρηση που λαμβάνεται δεν είναι η πραγματική αλλά μία ποσότητα που ονομάζεται φαινόμενη ειδική αντίσταση. Για την εύρεση των πραγματικών μετρήσεων εφαρμόζεται η θεωρία της αντιστροφής, η οποία αποτελεί το κύριο θέμα αυτής της εργασίας. Έγινε αναφορά στο ευθύ πρόβλημα, η επίλυση του οποίου είναι απαραίτητη για την διαδικασία της αντιστροφής. ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.