[Εξώφυλλο]

Ορυκτολογική μελέτη του ρέματος Αργυρώς στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Δημήτριος Αντωνίου, Ελένη Σαπουνά

Περίληψη


Πρόλογος-Σκοπός

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη της μεταλλοφορίας στην τοποθεσία του ρέματος Αργυρώς στην περιοχή Στρατωνίου Β.Α Χαλκιδικής και έχει ως στόχο τον προσδιορισμό και τη μελέτη των ορυκτών φάσεων του μεταλλεύματος. Στην εργασία γίνεται αναφορά στη μεταλλευτική ιστορία, στους τύπους μεταλλοφορίας καθώς και στη γεωλογία και τεκτονική της περιοχής.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.