[Εξώφυλλο]

Robustnes of pollination networks and how it is affected from network topology

Έφη Σαραντοπούλου

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη αφορά την ανθεκτικότητα των δικτύων επικονίασης γενικότερα και ειδικότερα στην περίπτωση εξαφάνισης ειδών. Η θεωρητική μελέτη (βιβλιογραφικά) αφορά τη σταθερότητα (stability), την επιμονή (persistence),την ανθεκτικότητα (resilience) και ευρωστία (robustness) των δικτύων σε σχέση με τις τοπολογικές ιδιότητες και αναφέρονται τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών. Το πρακτικό μέρος αφορά την robustness των δικτύων επικονίασης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 7 δίκτυα από νησιά της Ελλάδος και άλλα 22 από όλο τον κόσμο. Η ανθεκτικότητα πρώτα μελετήθηκε σε σχέση με την τοπολογία του δικτύου και άλλους υπάρχοντες δείκτες, από τους οποίους έδωσε εξάρτηση (συνδεσιμότητα, πλήθος ειδών, ασυμμετρία δικτύου, nestedness, modularity και κοινές αλληλεπιδράσεις). Λόγω της σημαντικότητας της κοινής επικονίασης (overlap) κατασκευάστηκαν δίκτυα που περιέχουν μόνο τα έντομα και οι συνδέσεις μεταξύ τους ήταν οι αναλογίες των κοινών αλληλεπιδράσεων τους. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του May για την σταθερότητα ενός δικτύου εξετάστηκε η ανθεκτικότητα τους που έδωσε εξάρτηση από την τυπική απόκλιση των τιμών της κοινής επικονίασης και όχι από την ισχύ τους. Τέλος κατασκευάστηκε ένας δείκτης που μετρά την ισχύ των έμμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών και η έρευνα μας έδειξε στατιστικά σημαντική θετική εξάρτηση της ανθεκτικότητας από την ισχύ αυτών.

 Λέξεις κλειδιά   Ανθεκτικότητα - robustness, δίκτυα επικονίασης, έμμεσες αλληλεπιδράσεις, Stability, Resilience, Persistence


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.