[Εξώφυλλο]

Τεχνικογεωλογική θεώρηση για την ευστάθεια των βραχωδών υπόγειων και επιφανειακών εκσκαφών, καθώς και χαρακτηρισμός των λατομικών υλικών του αρχαιολογικού χώρου των ''Τάφων των Βασιλέων'' στην Πάφο, ΝΔ, Κύπρος

Ζωή Πανταζοπούλου

Περίληψη


O αρχαιολογικός χώρος των «Τάφων των Βασιλέων» βρίσκεται στην Πάφο στην ΝΔ Κύπρο. Ο χώρος περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Οι Τάφοι των Βασιλέων είναι ταφικά μνημεία εξολοκλήρου λαξευμένα στον βράχο και περιλαμβάνονται στα πιο σημαντικά έργα που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα, αφού είναι από τα λίγα μνημεία Ελληνιστικής αρχιτεκτονικής που μπορεί κάποιος να δει στην Πάφο. Από την Ελληνιστική ως την Ρωμαϊκή εποχή ο χώρος λειτούργησε ως λατομείο. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων έγινε εκτεταμένη απόληψη δομικών λίθων για την οικοδόμηση πολλών αρχαίων οικοδομημάτων στην πόλη της Πάφου και της ευρύτερης περιοχής. Η εργασία πραγματεύεται δυο αντικείμενα. Ο πρώτος στόχος είναι ο χαρακτηρισμός ιστολογικά και ορυκτολογικά των πετρωμάτων, ώστε να ταξινομηθούν πετρολογικά με σκοπό σε κάθε προσπάθεια συντήρησης ή αποκατάστασης να χρησιμοποιούνται ίδιοι ή παρόμοιων χαρακτηριστικών δομικοί λίθοι. Ο δεύτερος στόχος αφορά την τεχνικογεωλογική διερεύνηση της βραχόμαζας για την ευστάθεια των εκσκαφών στα ταφικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρο των «Τάφων των Βασιλέων» στην Πάφο. ...

The archaeological site "Tombs of the Kings' is located in Paphos, southwest Cyprus. The site is included in UNESCO’S World Cultural Heritage list. The Tombs of the Kings are rock-hewn burial monuments (entirely cut into the native rock) and are considered as one of the most important ancient surviving monuments, since it is one of the few examples of Hellenistic architecture that can be seen in Paphos. Yet, the archaeological site, from the Hellenistic to Roman era, was also used as a quarry providing building stone for the construction of several ancient buildings in the area of Paphos, a parameter that, along with certain natural phenomena, may have affected the stability of the monument. This paper has two main focal points. The first one is the geotechnical investigation of the rock-mass in order to examine the stability of the excavations of the burial monuments. The second point pertains to the classification of the rock mass from the petrological perspective through its histological and mineralogical quality, so that the same or similar kind of building stones may be used in case of maintenance or restoration of the monument. ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.