[Εξώφυλλο]

Ποσοτική γεωμορφολογική-γεωλογική μελέτη της λεκάνης απορροής του Εζιόβη ποταμού (Ανατολικής Μακεδονίας) με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)

Όλγα Μασλαρινού

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η γεωμορφολογική – γεωλογική μελέτη της λεκάνης απορροής, την οποία διαρρέει ο παραπόταμος Εζιόβης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S). Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Νομό Σερρών, στη Β. Ελλάδα. Ο Εζιόβης πηγάζει από το βορειοανατολικό τμήμα του όρους Κερδύλλια και εκβάλλει στον ποταμό Στρυμόνα. ...

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μουντράκης Δημοσθένης (1985). Η Γεωλογία της Ελλάδας, σελ. 36-47 .

Μουντράκης Δημοσθένης (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, σελ. 238 – 240.

Μπαλαφούτης, Χ. (1977). Συμβολή εις την μελέτην του κλίματος της Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης (Διδακτορική διατριβή σελ. 121).

Μπαλαφούτης, Χ., Μαχαίρας, Π. (1985). Μαθήματα γενικής κλιματολογίας με στοιχεία βιοκλιματολογίας, σελ. 196-200.

Dikau, R. (1989). The application of a digital relief model to landform analysis. In: Raper, J. F. (ed.) 1989. Three dimensional applications in Geographical Information Systems. Taylor and Francis, London, pp 51-77.

Demek, J. (1972). Manual of Detailed Geomorphological Mapping. Academia, Prague, 334p.

http://www.teiser.gr/images/map_nomos.jpg


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.