[Εξώφυλλο]

Υδρολογικές συνθήκες και συνθήκες ύδρευσης του Δήμου Τρίπολης

Νεκταρία Αρεστή

Περίληψη


Συμπεράσματα

Από τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών ύδρευσης του Δήμου Τρίπολης προέκυψαν τα παρακάτω κύρια συμπεράσματα: Το οροπέδιο Τρίπολης χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη πόλγη με δυσμενή υδρογεωλογική δομή που οφείλεται στο μεγάλο πάχος των ανθρακικών
πετρωμάτων εκμετάλλευση υπόγειων του. Έτσι καθίσταται δύσκολη η καρστικών υδροφόρων, αλλά και κοκκωδών στο μέγεθος, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του σε νερό. Το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό με μέση ετήσια θερμοκρασία 14.2 °C, με μέγιστη 15.5 °C και με ελάχιστη 13.5 °C. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 780.6 mm, η μέση σχετική υγρασία 62.9%, ο μέσος αριθμός ημερών βροχής 111.8 και ο μέσος αριθμός ημερών με χιονόπτωση 8.8. Ο τελικός όγκος του νερού που μεταγγίζεται προς τις δυτικές ακτές του Αργολικού κόλπου είναι της τάξης των 280 – 300*10 6 m 3 /έτος, ο οποίος προκύπτει από το συνυπολογισμό των χειμερινών απορροών (73.1*10 6 m 3 /έτος) και από το νερό της κατείσδυσης των ανθρακικών στο οροπέδιο. ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Δ., ΙΓΜΕ (2003): Υδρογεωλογική έρευνα των υδροσυστημάτων των οροπεδίων της Κεντρικής Πελοποννήσου

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2010): “Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής”, Εκδόσεις University studio press, Θεσσαλονίκη

ΣΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010): “Γενική υδρογεωλογία, Πρώτος Τόμος”, Εκδόσεις University studio press, Θεσσαλονίκη

ΙΓΜΕ (2007) : Γεωλογική - Υδρογεωλογική μελέτη του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής του Αργού Πεδίου (Δ. Δ Σάγκα)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.