[Εξώφυλλο]

Πετροφυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων - ταμιευτήρων υδρογονανθάκων = Petrophysical properties of the hydrocarbon reservoir rocks.

Μαρία-Ελένη Ταξοπούλου

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει τις ιδιότητες των πετρωμάτων που φιλοξενούν τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των ιδιοτήτων των πετρελαϊκών συστημάτων σε ότι αφορά τα πετρώματα μέσα στα οποία βρίσκονται τα ρευστά μετά την πρωτογενή μετανάστευσή τους από το μητρικό πέτρωμα (source rock). Οι ιδιότητες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ορυκτολογική και χημική σύσταση των πετρωμάτων αυτών, την τεκτονική καταπόνησή τους, κ.α. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναλυθούν γενικώς οι δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα πετρώματα – ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, ενώ θα δοθεί εκτενέστερη έμφαση στους ψαμμιτικούς ταμιευτήρες, καθώς είναι περισσότερο διαδεδομένοι σε παγκόσμια κλίμακα, αναφορικά με τα συμβατικά πετρελαϊκά συστήματα (conventional petroleum systems). Τέλος, δίνεται ένα παράδειγμα ψαμμιτικού ταμιευτήρα στον ευρωπαϊκό χώρο με την περιγραφή των σημαντικώτερων ιδιοτήτων του.
 
The following paper analyzes the properties of the hydrocarbon reservoirs. The purpose of this paper is to analyze the properties of petroleum systems,and especially the rocks in which the fluids are located and exploited, after their primary migration from the source rock. These properties vary, according to the mineralogical and chemical composition of these rocks, the tectonic structures that are enabled to the rock etc. In this paper, the two major categories of  hydrocarbon reservoirs will be analyzed, while more extensive emphasis will be put on sandstone reservoirs, as they are more widespread in conventional petroleum systems, on a global scale.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Diagenesis, Catagenesis and Metagenesis of Organic Matter, Bernard P. Tissot, Dietrich H. Welte

Kerogen: Insoluble Organic Matter from Sedimentary Rocks, edited by Bernard Durand

Geochemistry in Petroleum Exploration, Douglas W. Waples

The Chemistry and Technology of Petroleum, Fifth Edition, James G. Speight

GEOLOGICAL MODELLING OF CLAY DIAGENESIS IN SANDSTONES ANDREW HURST AND HILARY IRWIN* Geologisk Laboratorium, Statoil, Forus, Postboks 300, N-4001 Stavanger, Norway, and *17 Braiklay Avenue, Tarves, Aberdeen, (Received28 May 1981; revised 10 September 1981)

Sandstone vs. carbonate petroleum reservoirs: A global perspective on porosity-depth and porosity-permeability relationships, S. N. Ehrenberg and P. H. Nadeau, AAPG Bulletin, v. 89, no. 4 (April 2005), pp. 435–445

Whitaker, Fiona F.; Xiao, Yitian (June 2010), "Reactive transport modeling of early burial dolomitization of carbonate platforms by geothermal convection", AAPG Bulletin, 6, 94 (6): 889–917,doi:10.1306/12090909075, retrieved 2011-04-13

Sandstone Petroleum Reservoirs, John H. Barwis, John McPherson, Joseph R.J. Studlick, pages 227-261, Wave Dominated Deltaic Reservoirs of the Brent Group, Northwest Hutton Field, North Sea, Iain C. Scotchman and L. Hywel Johnes, Amoco (UK) Exploration Co., London, England

Petrophysics - Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid transport Properties, Djebbar Tiab, Erle C. Donaldson

Ιζηματολογία , Α. Ψιλοβίκος, Εκδόσεις Τζιόλα

Κοιτασματολογία Πετρελαίου, Σημειώσεις Ανδρέα Γεωργακόπουλου, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bowen D. G.: Formation Evalyation and Petrophysics

Buryakovsky L., Chilingar G. V., Rieke H. H., Shin S. , Fundamentals of the Petrophysics of Oil and Gas Reservoirs

Ahmed T. ,Working Guide to Reservoir Rock Properties and Fluid Flow

Peters E.J. , Petrophysics

Physical Properties of Rocks - Fundamentals and Principles of Petrophysics - Juergen H. Schön

Petroleum Geology of the North Sea: Basic Concepts and Recent Advances, K. W. Glennie

Κεφάλαιο 4: Sandstone Petroleum Reservoirs, John H. Barwis, John McPherson, Joseph R.J. Studlick, pages 227-261, Wave Dominated Deltaic Reservoirs of the Brent Group, Northwest Hutton Field, North Sea, Iain C. Scotchman and L. Hywel Johnes, Amoco (UK) Exploration Co., London, England


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.