[Εξώφυλλο]

Γεωλογικές και νεοτεκτονικές συνθήκες στη δυτική Αθήνα και επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον από το σεισμό της 7/9/1999

Σωτήρης Βαλκανιώτης

Περίληψη


Πρόλογος


Η συγγραφή της εργασίας αυτής έγινε στα πλαίσια του μαθήματος ∆ιπλωματική Εργασία, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παυλίδη Σπ., τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανάθεση του θέματος και την απεριόριστη βοήθεια που προσέφερε κατά την συγγραφή. Η όλη προσπάθεια περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα για την περιοχή των Αθηνών και της Πάρνηθας καθώς και για το σεισμό της 7 ης Σεπτεμβρίου 1999 που έπληξε την περιοχή, με έμφαση στην πλειόσειστη περιοχή (Β∆ Αθήνα). ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.