[Εξώφυλλο]

Μελέτη των σπηλαιομορφών της λεκάνης του Κρουσοβίτη ποταμού (Νομός Σερρών)

Γεώργιος Λαζαρίδης

Περίληψη


Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του κύκλου σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ελευθέριου Βαβλιάκη στον Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Η εργασία έχει ως θέμα την καταγραφή των σπηλαίων και σπηλαιομορφών στη λεκάνη του Κρουσοβίτη (Αχλαδίτη) ποταμού (Ν. Σερρών) και την ερμηνεία του τρόπου δημιουργίας τους.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.