Εξώφυλλο

Βασικές μέθοδοι πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Παραδείγματα σε δεδομένα παλαιοντολογίας θηλαστικών

Ιωάννης Σαρρής

Περίληψη


Πρόλογος


Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος «∆ιπλωματική εργασία» του Η ́ εξαμήνου του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εργασίας είναι η θεωρητική ανάλυση κάποιων βασικών πολυπαραγοντικών μεθόδων και η κατανόησή τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την επίλυση κάποιων προβλημάτων στην Παλαιοντολογία. Η επιλογή του θέματος της εργασίας έγινε με γνώμονα την τροπή που έχει πάρει η παλαιοντολογική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες με την εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης. Μέσω της επιστήμης της βιολογίας, η ανάλυση δεδομένων έχει  εισβάλει στην παλαιοντολογία ενισχύοντας κυρίως την παραδοσιακή ποιοτική ανάλυση
και όχι αντικαθιστώντας την.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.