[Εξώφυλο]

Γεωφυσική διασκοπήση για τον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων στη περιοχή ανέγερσης της πανεπιστημιούπολης δυτικής μακεδονίας.

Μιχαήλ Τσερμίδης

Περίληψη


This report was completed based on the findings of the research for geological adequacy of a specific area where is planned the construction of the new university campus of the Western Macedonia University. Specifically, even though the geology of the area is composed by limestones, which they represent a very good geotechnical behavior, there is always the danger of possible sinkholes that can cause problems on the foundations of the buildings. During the establishment of the foundations the engineers found out that there were sinkholes in the area, so a further research about the size and the level of danger that they can cause on the foundations. For the research it was chosen a geophysical method, because of the low cost of it and very high level of results. More specifically there were completed 10 parallel electrical profiles, of 36m. long each one and 1,5m. distance between them.With the use of the parallel electrical topographies we were able to have a look on the properties of the geological formations beneath the soil. After the analysis of the results there was clear that even though there are sinkholes at the area there are not in such a big size to be hazardous for the foundation of the building.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μουντράκης, Δ.Μ.: ‘Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας’, UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη

Παπαζάχος, Β.Κ.: ‘Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική’, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

Βουβαλίδης Κ. : ¨Φυσική Γεωγραφία¨ , Εκδόσεις δισίγμα, Θεσσαλονίκη

Βαργεμέζης Γ. : Γεωφυσική διασκόπηση για τον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων στην περιοχή ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας, έκθεση αποτελεσμάτων.(Νοεμβριος 2013, Θεσσαλονίκη)

Fikos et al-INVESTIGATION OF SINKHOLE AREAS BY THE USE OF v2


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.