[Εξώφυλο]

Συγκριτική μελέτη της γεωχωρικής εκπαίδευσης στα τμήματα γεωλογίας των πανεπιστημίων Ελλάδας - Αυστρίας. = Compatative study of geospatial education in the departments/schools of geology at greek and austrian universities.

Ιωάννα Λοκοβίδου

Περίληψη


Σκοπός της συγγραφής αυτής της εργασίας αποτελεί η σύγκριση της γεωχωρικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα τμήματα Γεωλογίας των πανεπιστημίων της Ελλάδας και στις αντίστοιχες σχολές των πανεπιστημίων της Αυστρίας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται με λεπτομέρεια τα προγράμματα σπουδών του κάθε τμήματος και έπειτα εντοπίζονται και αναλύονται τα διδασκόμενα μαθήματα με περιεχόμενο γεωχωρικής εκπαίδευσης.
Στο πρώτο μέρος αυτής της μελέτης ακολουθείται η ανάλυση των πληροφοριών από τις ιστοσελίδες των εξεταζόμενων πανεπιστημίων των δυο χωρών. Από τη μελέτη αυτών των πληροφοριών συλλέγονται τα εξής δεδομένα: Αρχικά, αναλύεται ποιος είναι ο ακριβής τίτλος και ποιο το περιεχόμενο των μαθημάτων γεωχωρικής εκπαίδευσης (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS, Tηλεπισκόπηση/Παρατήρηση της Γης, Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης GNSS/GPS, γεωπληροφορική και άλλα). Έπειτα, σημειώνεται ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που διδάσκονται στο ανάλογο τμήμα του πανεπιστημίου καθώς  και σε ποιο εξάμηνο σπουδών της σχολής διδάσκονται τα συγκεκριμένα μαθήματα. Επιπρόσθετα, καταγράφεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS-European Credit Transfer and Accumulation System). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για τις σχολές Γεωλογίας των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Αυστρίας.
Στο δεύτερο μέρος της μελέτης πραγματοποιείται η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο πρώτο μέρος και παρουσιάζονται με συγκριτικά γραφήματα και πίνακες. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τόσο για τα δεδομένα της Ελλάδας όσο και για τα δεδομένα της Αυστρίας καθώς και ακολουθεί η σύγκριση των δεδομένων των δύο κρατών μεταξύ τους. Εν κατακλείδι, από τη συγκριτική αυτή μελέτη αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε προγράμματος σπουδών του ανάλογου τμήματος των πανεπιστημίων και ως επί τω πλείστων διαφαίνεται η ανομοιογένεια που μπορεί να χαρακτηρίζει τη παρεχόμενη γεωχωρική εκπαίδευση τόσο σε κρατικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο Ελλάδας-Αυστρίας στα πλαίσια των σχολών Γεωλογίας. Αντίστοιχα, αναδεικνύονται τα κοινά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης γεωχωρικής εκπαίδευσης στα διάφορα τμήματα κρατικά και διακρατικά.

The purpose of this study is to compare the geospatial education provided in the Greek and Austrian Universities with special focus on the geological departments. Specifically, the aspects explored are the curriculum of geological studies of both universities and hence the collection and analysis of data with respect to the geospatial education courses.
The first part of the study is based on the identification of the data from the university home pages and the collection and analysis of it. Particularly, the analysis contains the title and the content of the respected geospatial education courses (for example Geographic Information Systems GIS, Remote Sensing, Global Navigation Satellite Systems, Geo-informatics etc.). Moreover, the number of courses that are provided in the specific geological department, in which semester they take place and which is the learning outcome in equivalent ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). The second part of this study is focused on the data processing and the statistics showed in graphics and content tables. The procedure of comparing takes place for both the Greek and Austrian geological departments individually and between them. In conclusion, the outcome of this comparative study is the differences and similarities that characterize the geological departments of Greece with respect to the geospatial education, the geological departments of Austria and all the departments together. Thus, this study provides valuable information regarding the geospatial educational system of the two countries.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


. Μουρατίδης Α. (2015), Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων παρατήρησης της γης του ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Θεσσαλονίκης, σελ. 10-15. https://www.researchgate.net/publication/320306992_Use_of_technology_and_Earth_observation_data_of_the_European_Space_Agency_ESA_in_Vocational_Education_and_Training_VET_and_Life-Long_Learning_LLL_In_Greek (πρόσβαση 26.2.2018)

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ελληνικά πανεπιστήμια

. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας

https://www.auth.gr/geo (πρόσβαση 16.2.2018)

http://www.geo.auth.gr/gr_undergrad_courses.htm (πρόσβαση 16.2.2018)

https://qa.auth.gr/el/x/class/1/40049187 (πρόσβαση 16.2.2018)

https://qa.auth.gr/el/x/class/1/40049656 (πρόσβαση 16.2.2018)

. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

http://www.geol.uoa.gr/attachments/article/2007/geologiko_odig_spoydon_2017_2018.pdf (πρόσβαση 16.2.2018)

http://www.geol.uoa.gr/index.php/el/to-tmima-geologias.html (πρόσβαση 16.2.2018)

. Πανεπιστήμιο Πάτρας, Τμήμα Γεωλογίας

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/ (πρόσβαση 16.2.2018)

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/proptyxiaka-mathimata (πρόσβαση 16.2.2018)

http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/undergraduate/Curriculum_2016-2017.pdf (πρόσβαση 16.2.2018)

Πανεπιστήμια Αυστρίας

. Πανεπιστήμιο Βιέννης, Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy, University of Vienna

http://fgga.univie.ac.at/en/ (πρόσβαση 17.2.2018)

http://www.univie.ac.at/mtbl02/2014_2015/2014_2015_204.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

http://imgw.univie.ac.at/studium/ (πρόσβαση 17.2.2018)

http://imgw.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_imgw/Dokumente/Studium/Informationen_f%C3%BCr_Studierende_WS17_18.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

http://geographie.univie.ac.at/ (πρόσβαση 17.2.2018)

http://spl29.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_spl29/Studium/Bachelor2016/Bachelor_Geographie_Curriculum_2016.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

. Πανεπιστήμιο Σάλτζμπουργκ, Department of Geology, University of Salzburg

https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=57617&L=1 (πρόσβαση 17.2.2018)

https://www.uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Geographie%20und%20Geologie/Studienplan2016Bachelor.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

. Πανεπιστήμιο Ίννσμπρουκ, Department of Geology, Leopold-Franzens-University, University of Innsbruck

https://www.uibk.ac.at/geologie/index.html.en (πρόσβαση 17.2.2018)

https://www.uibk.ac.at/service/c101/mitteilungsblatt/2009-2010/32/mitteil.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/gesamtfassung/ba-geo-atmos-stand_01.10.2010.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/studienplaene/english-version/ba-atmosphaerenwissenschaft_stand-01.10.2016_en.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/studienplaene/english-version/ba-geographie_15w_stand-01.10.2017_en.pdf (πρόσβαση 17.2.2018)

. Πανεπιστήμιο Γκρατς, Institute of Earth Sciences, Karl-Franzens-University, University of Graz

http://erdwissenschaften.uni-graz.at/index_en.php (πρόσβαση 17.2.2018)

http://erdwissenschaften.uni-graz.at/lehre/BSC-Geowissenschaften2017_46.%20Sondernummer_(25.f).pdf (πρόσβαση 17.2.2018)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.