Εξώφυλλο

Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων κοινότητας Φιλιππαίων – Νομού Γρεβενών.

Χρήστος Αυγερός

Περίληψη


Η παρούσα εργασία πραγματεύεται γενικά το φαινόμενο των κατολισθήσεων αλλά και μελετά μια σειρά κατολισθήσεων, προς αντιμετώπιση του προβλήματος της ευστάθειας των πρανών. Οι κατολισθήσεις που μελετά εκδηλώθηκαν στην κοινότητα Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών οι οποίες επηρεάζουν κατοικίες και υποδομές. Λαμβάνοντας υπόψη, τη γεωλογική, τεκτονική και γεωμορφολογική κατάσταση της περιοχής και αφού έγινε ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση των κατολισθήσεων, προτείνονται κάποια μέτρα, κάποιες βελτιώσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.