[Εξώφυλο]

Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας - Παραδείγματα απ'τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. = Exploitation of shallow geothermal energy with the use of geothermal heat pumps - Examples of North and Western Greece.

Θεόδωρος Σαββίδης

Περίληψη


Η αβαθής γεωθερμία, η οποία αφορά στη θερμότητα που περιέχεται σε μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης και αφορά θερμοκρασίες συνήθως μικρότερες από 25?C, είναι ο κλάδος της γεωθερμίας με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η αξιοποίησή της γίνεται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση το χειμώνα και δροσισμό το καλοκαίρι, αλλά και για παροχή ζεστού νερού και άλλες χρήσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις (3) περιπτώσεις εγκατάστασης συστήματος αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμίας, σε κτίρια διαφορετικών θερμικών απαιτήσεων που βρίσκονται σε περιοχές με αρκετά διαφορετικές καιρικές και κλιματικές συνθήκες. Πρόκειται για μία μονοκατοικία στο Μελισσοχώρι (Ν. Θεσσαλονίκης), στην οποία τοποθετήθηκε σύστημα ΓΑΘ ανοικτού κατακόρυφου κυκλώματος, με το κόστος λειτουργίας να φθάνει περίπου τα 1.500€ ανά έτος και ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 70% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης. Ο χρόνος απόσβεσης στο συγκεκριμένο έργο ήταν περίπου στα πέντε (5) έτη. Η δεύτερη περίπτωση αφορά ένα κατάστημα SUPER MARKET στα Γιαννιτσά (Ν. Πέλλας), στο οποίο τοποθετήθηκε κλειστό κατακόρυφο σύστημα ΓΑΘ με το κόστος λειτουργίας να φθάνει περίπου τα 9.000€ ανά έτος, ετήσια εξοικονόμηση περίπου 68% και χρόνο απόσβεσης περίπου τέσσερα (4) έτη. Η τελευταία περίπτωση είναι ένα ξενοδοχείο στο Μέτσοβο (Ν. Ιωαννίνων), στο οποίο επίσης τοποθετήθηκε κλειστό κατακόρυφο κύκλωμα ΓΑΘ. Το κόστος λειτουργίας ανήλθε περίπου στα 4.500€ ανά έτος, η ετήσια εξοικονόμηση είναι της τάξεως του 70% και ο χρόνος περίπου τρία (3) έτη. Και οι τρεις περιπτώσεις λειτουργούν άρτια εδώ και αρκετά χρόνια.

The exploitation of the shallow geothermal systems with ground source heat pumps (GSHPs) is the most developed sector of the geothermal market in Greece. The shallow geothermal energy is mainly used for heating in winter and cooling in the summer, but also for hot water and other uses. In this thesis three (3) cases of GSHP installations are presented. They regard three different types of buildings (house residence, super market and hotel), with diverse thermal requirements and located in areas where different weather and climatic conditions. The first case is a house in Melissochori (Thessaloniki), where a vertical-open loop GHPs system was installed. The operating cost is approximately €1,500 per year, with an annual saving of 70.3% compared to conventional systems. The payback time for this project was five (5) years. The second case is a super market store in Pella (Central Macedonia), with a vertical-closed loop GHPs system. The operating cost reaches approximately €9.000 per year, the annual saving 68.1% and the payback time did not exceed four (4) years. The last case is a hotel in Metsovo (Ioannina, Western Greece), where a vertical-closed loop GHPs system was installed. The operating cost is about €4.500 per year, the annual saving is 69.8% compared to conventional systems and the payback time was only three (3) years. All these installations work fine for some years now and no problems have been recorded so far.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Γ.Υ.Σ (1980) Τοπογραφικός Χάρτης 1:50.000 ΦΥΛΛΟ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

Γιάσλα, Α., Καρλαφτή, Μ., 2012. Γεωθερμία και Δυνατότητες Εφαρμογής της Χρήσης της Κατοικίας με Ενδοδαπέδια Θέρμανση. Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας – Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας, 13 σελ.

ΙΓΜΕ (1959). Γεωλογικός Χάρτης 1:50.000 ΦΥΛΛΟ «ΜΕΤΣΟΒΟ»

ΙΓΜΕ (1979). Γεωλογικός Χάρτης 1:50.000 ΦΥΛΛΟ «ΚΙΛΚΙΣ»

ΙΓΜΕ (1989). «ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 1:500.000.

Φυτίκας, Μ., Ανδρίτσος Ν., 2004. Γεωθερμία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Ψαρράς, Ν., 2012. Γεωθερμία και Κλιματισμός, Θεωρία και Πρακτικοί Κανόνες. Shape Τεχνικές Εκδόσεις, Αθήνα.

Διεθνής Βιβλιογραφία

Lindal, B. (1973). Industrial and other applications of geothermal energy. Geothermal Energy, UNESCO, Paris, 135-148

Διαδικτυακές Πηγές

http://www.geoenergia.gr/

https://www.idm-energie.at/en

https://www.terra-calidus.de

http://www.geothermalcommunities.eu


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.