Εξώφυλλο

Αντιστροφή διαφορικών μαγνητικών δεδομένων στην εξευρένηση αρχαιολογικών χώρων.

Γεώργιος Τάσσης

Περίληψη


Η παρούσα διατριβή με τίτλο «αντιστροφή διαφορικών μαγνητικών δεδομένων στην εξερεύνηση αρχαιολογικών χώρων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τομέα Γεωφυσικής του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ανάθεση του έγινε από τον καθηγητή Γεωφυσικής, κύριο Γ. Ν. Τσόκα τον Μάρτιο του 2004. Κύριος στόχος της ήταν η ανόρθωση του διαφορικού μαγνητικού σήματος με τη χρήση φίλτρων αντιστροφής. Η συγκεκριμένη διαδικασία έλαβε χώρα μέσω προγράμματος FORTRAN το οποίο αναπτύχθηκε με βάση ήδη υπάρχον λογισμικό της περίπτωσης του ολικού πεδίου. Το παλαιότερο πρόγραμμα είχε κατασκευαστεί από τους Τσόκα και Παπαζάχο το 1992. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού δοκιμάστηκε τόσο σε συνθετικά όσο και σε πραγματικά δεδομένα και στην κατεύθυνση του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.