[Εξώφυλλο]

Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας σε αστικό περιβάλλον. = Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) in the Urban Environment.

Βασίλειος Χριστοφίδης

Περίληψη


This thesis is about the collection, processing and interpretation of collected geophysical measurements of Electrical Resistivity Tomography. These measurements were acquired during March 2015 covering a part of Voulgari street in Thessaloniki. The aim of this study was to propose a  tectonic and geophysical model of the study area in order  to investigate if there is  fault in the study  area and to study its characteristics.

Η συγκεκριμένη διπλωματική αφορά την λήψη και επεξεργασία γεωφυσικών μετρήσεων με την μέθοδο της ειδικής  ηλεκτρική αντίστασης (ERT)  που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Βούλγαρη Θεσσαλονίκης. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός γεωφυσικού μοντέλου της περιοχής έτσι ώστε να μελετηθεί η πιθανή παρουσία ρήγματος  και να προσδιοριστούν τα  χαρακτηριστικά του .

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Τορομανίδης Αλέξανδρος ( Διπλωματική εργασία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας με ηλεκτρόδια επαφής Θεσσαλονίκη 2009)

Ζερβοπούλου Άννα Παυλίδης Σπυρίδων ( Διπλωματική εργασία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα Νεοτετκτονικά ρήγματα Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 2008)

Παπαζάχος Β. Κ. (1986). Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 322 σελ.

Constable, S. C., R. L. Parker, and C. G. Constable (1987). Occam’s inversion - A

practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data, Geophysics, 52 (03), 289–300.

Kim J.H., 2010. DC2DPro: 2D Inversion of ERT data. User's Manual. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Korea.

Tsourlos P. 1995. Modelling interpretation and inversion of multielectrode resistivity survey data. Ph.D. Thesis, University of York.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.