[Εξώφυλλο]

Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008

Βασίλειος Παυλίδης

Περίληψη


Στην παρούσα μελέτη γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων περιοχικών κλιματικών προσομοιώσεων για την περιοχή της Ευρώπης και για την παρελθοντική περίοδο 1990-2008 οι οποίες διενεργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος EURO-Cordex. Σκοπός της μελέτης είναι να καταδειχθεί ο βαθμός αναπαραγωγής των χαρακτηριστικών του παρελθοντικού κλίματος, να αναδειχθούν συστηματικά σφάλματα και να εκτιμηθεί το εύρος της αβεβαιότητας των προσομοιώσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην μέση θερμοκρασία κατά την Χειμερινή περίοδο (Χειμώνας-Άνοιξη) όλα τα μοντέλα είναι μετατοπισμένα προς ψυχρότερες κλίματικές καταστάσεις με μέσο όρο Bias -0.6οC. Αντίθετα το Καλοκαίρι υπάρχει ένα θετικό Bias στην νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη αφού όλα σχεδόν τα μοντέλα εμφανίζονται θερμότερα από τις παρατηρήσεις. Κατα το Καλοκαίρι υπάρχει επισης εμφανής υπερεκτίμηση της τυπικής απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας ενώ για όλες τις εποχές η χρονική συσχέτιση με τις παρατηρήσεις είναι πολύ υψηλή. Τα αποτελέσματα της βροχόπτωσης δείχνουν ότι τα περισσότερα μοντέλα παρουσιάζονται υγρά για όλες τις εποχές, περισσότερο έντονο όμως είναι το φαινόμενο για την εποχή της Άνοιξης όπου ο μέσος όρος Bias είναι 30%. Για την βροχόπτωση η χρονική σύγκριση με τις παρατηρήσεις είναι χειρότερη σε σχέση με την θερμοκρασία ενώ τον Χειμώνα υπάρχει καλύτερη χρονική συσχέτιση σε σχέση με το Καλοκαίρι. Τέλος και για τις δύο υπο εξέταση μεταβλητές το μοντέλο CCLM4 εμφανίζει σταθερά τα μικρότερα σφάλματα και την καλύτερη σύγκριση σε χρονική βάση με τις παρατηρήσεις, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η υποπεριοχή που εμφανίζει το μεγαλύτερο απόλυτο Bias είναι οι Άλπεις.

 In this study, six regional climate simulations, performed for the region of Europe and for the period 1990-2008 as part of the EURO-CORDEX, are evaluated with respect to temperature and precipitation. The aim of this study is to demonstrate the degree to which the characteristics of past climate are reproduced, to highlight systematic errors and to assess the extent of uncertainty in the simulations. Results indicate that temperature is underestimated in Winter and Spring by all models with an average Bias of -0.6οC. In Summer there is a prominent positive temperature Bias in southern and southeastern Europe, as well as an apparent overestimation of the standard deviation of the average temperature. For all of the seasons the temporal correlation of the simulated temperature with the observations is very high. Regarding precipitation results indicate that the majority of the models are wet throughout the year, but this phenomenon is more intense in Spring where the average Bias is 30%. In Spring an apparent overestimation of the standard deviation of precipitation is also detected. In general, temporal correlation with observational data is way better for simulated temperature than precipitation. Furthermore, regarding precipitation, temporal correlation is much higher in Winter than in Summer, indicating the different mechanisms responsible for the climate in these two seasons. Finally for both temperatute and precipitation the CCLM4 model consistently shows the smallest absolute Bias and presents the best temporal comparison with the observational data whereas in most cases the sub-region that has the largest absolute Bias is the Alps.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bellprat, O., S. Kotlarski, D. Lüthi, and C. Schär (2012), Objective calibration of regional climate models, J. Geophys. Res., 117, D23115, doi:10.1029/2012JD018262.

Chen, F.-W. Chen, W.-L., Estimation of the spatial rainfall distribution using inverse distance weighting (IDW) in the middle of Taiwan, Paddy Water Environ (2012) 10:209–222, doi 10.1007/s10333-012-0319-1

Christensen, J. H., Carter, T. R., Rummukainen, M., and Amanatidis, G.: Evaluating the perfor mance and utility of regional climate models: the PRUDENCE project, Climatic Change, 81, 1–6, 2007.

Christensen, J. H., Kjellström, E., Giorgi, F., Lenderink, G., and Rummukainen, M.: Weight assignment in regional climate models, Clim. Res., 44, 179–194, 2010.

Colin, J., M. D ́equ ́e, R. Radu and S. Somot, 2010 : Sensitivity study of heavy precipitation in Limited Area Model climate simulations: influence of the size of the domain and the use of the spectral nudging technique, Tellus-A, 62-5, 591–604.

García-Díez, Markel, Fernández, J., and Vautard, R.: An RCM Multi-Physics Ensemble over Europe: Multi-Variable Evaluation to Avoid Error Compensation, Clima. Dynam., 1–16. doi:10.1007/s00382-015-2529-x, 2015.

Giorgi, F., Coppola, E., Solmon, F., Mariotti, L., Sylla, M., Bi, X., Elguindi, N., Diro, G., Nair, V., Giuliani, G., Turuncoglu, U.,

Cozzini, S., Güttler, I., O’Brien, T., Tawfik, A., Shalaby, A., Zakey, A., Steiner, A., Stordal, F., Sloan, L. and Brankovic, C.: RegCM4: model description and preliminary tests over multiple CORDEX domains, Clim. Res., 52, 7–29, doi:10.3354/cr01018, 2012.

Gleckler, P. J., K. E. Taylor, and C. Doutriaux (2008), Performance metrics for climate models, J. Geophys. Res., 113, D06104, doi:10.1029/2007JD008972.

Haylock, M. R., Hofstra, N., Klein Tank, A. M. G., Klok, E. J., Jones, P. D., and New, M.: A European daily highresolution gridded data set of surface temperature and precipitation for 1950–2006, J. Geophys. Res., 113, D20119, doi:10.1029/2008JD010201, 2008.

Hofstra, N., M. Haylock, M. New, and P. D. Jones (2009), Testing E-OBS European high-resolution gridded data set of daily precipitation and surface temperature, J. Geophys. Res., 114, D21101, doi:10.1029/2009JD011799.

Katragkou, E., García-Díez, M., Vautard, R., Sobolowski, S., Zanis, P., Alexandri, G., Cardoso, R. M., Colette, A., Fernandez, J., Gobiet, A., Goergen, K., Karacostas, T., Knist, S., Mayer, S., Soares, P. M. M., Pytharoulis, I., Tegoulias, I., Tsikerdekis, A., and Jacob, D., Regional climate hindcast simulations within EURO-CORDEX: evaluation of a WRF multi-physics ensemble Geosci. Model Dev., 8, 603–618, 2015

Kjellström, E., Boberg, F., de Castro, M., Christensen, J. H., Nikulin, G., and Sánchez, E.: Daily and monthly temperature and precipitation statistics as performance indicators for regional climate models, Clim. Res., 44, 135–150, 2010. doi:10.3354/cr00932

Kotlarski, S., Keuler, K., Christensen, O. B., Colette, A., Déqué, M., Gobiet, A., Goergen, K., Jacob, D., Lüthi, D., van Meijgaard, E., Nikulin, G., Schär, C., Teichmann, C., Vautard, R., Warrach-Sagi, K., and Wulfmeyer, V.: Regional climate modeling on European scales: a joint standard evaluation of the EUROCORDEX RCM ensemble, Geosci. Model Dev., 7, 1297–1333, doi:10.5194/gmd-7-1297-2014, 2014.

Seneviratne, S. I., Lüthi, D., Litschi, M., and Schär, C.: Land–atmosphere coupling and climate change in Europe, Nature, 443, 205–209, 2006. doi:10.1038/nature05095

Taylor, K. E.: Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram, J. Geophys. Res., 106, 7183, doi:10.1029/2000JD900719, 2001.

Vautard, R., Gobiet, A., Jacob, D., Belda, M., Colette, A., Déqué, M., Fernández, J., García-Díez, M., Goergen, K., Güttler, I., Halenka, T., Karacostas, T., Katragkou, E., Keuler, K., Kotlarski, S., Mayer, S., Meijgaard, E., Nikulin, G., Patarˇci ́c, M., Scinocca, J., Sobolowski, S., Suklitsch, M., Teichmann, C., Warrach-Sagi, K., Wulfmeyer, V., and Yiou, P.: The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project, Clim. Dynam., 41, 2555–2575, doi:10.1007/s00382-013-1714-z, 2013


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.