[Εξώφυλλο]

Μελέτη των ακολουθιών ξηρών ημερών για τους σταθμούς της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης

Ιωάννα Τασσοπούλου

Περίληψη


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Ξηρές ακολουθίες μικρής διάρκειας.

Για ξηρές ακολουθίες από 1 έως 4 συνεχόμενες ημέρες που είναι οι πιο συχνές ξηρές ακολουθίες παρατηρείται ότι με την πάροδο των ετών οι περιπτώσεις μειώνονται. Αυτό φαίνεται και από τις γραμμές τάσης που παρουσιάζουν την εξέλιξη του φαινομένου στη διάρκεια του χρόνου. Όπως παρατηρείται οι γραμμές τάσης την εποχή του χειμώνα και του φθινοπώρου, που είναι οι πιο υγρές εποχές του Μεσογειακού κλίματος εμπλουτίζοντας το έδαφος με υγρασία, είναι φθίνουσες (σχήματα 8, 10, 18, 26, 32). Ωστόσο και οι άλλες δύο εποχές Άνοιξη-Καλοκαίρι παρουσιάζουν επίσης φθίνουσες γραμμές τάσης (σχ. 12). Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι οι συχνότητες ορισμένων ξηρών ακολουθιών δεν εμφανίζουν αλλαγές (σχήματα 2, 4, 6, 22, 28, 30). Συμπεραίνεται ότι με την πάροδο των ετών παρουσιάζεται μείωση υετού. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται αύξηση της τάσης των συχνοτήτων κρίνεται απαραίτη ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αναγνωστοπούλου X. (2003): «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ», Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Anagnostopoulou Chr., Maheras P., Karacostas Th., and Vafiadis M. (2003). Spatial and temporal analysis of dry spells in Greece. Theor. Appl. Climatol., 74, 77-91.

Μπαλούτσος Γ., Μπουρλέτσικας Α. και Γκούμα Β. (2006) «Η Ξηρασία: Ένα επικίνδυνο ακραίο κλιματικό φαινόμενο με ιδιαιτερότητες στη διαχείριση του», Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

Evans J (1995): «Diagram of the water cycle», USGS Colorado District.

Μαχαίρας Π. και Μπαλαφούτης, Χ., (1997): Γενική Κλιματολογία με στοιχεία Μετεωρολογίας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1997.

Φλόκας Α. (2000): «Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας», 2000.

Ε. Olukayode Oladipo, «A comparative performance analysis of three meteorological drought indices», international journal of climatology, 1985.

Rossi, Devora, and Albert Zlotnik. "The biology of chemokines and their receptors." Annual review of immunology 18.1 (2000): 217-242. Rossi et al., 1992


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.